لایحه وظایف کارمند بررسی و ثبت اسناد کندهار

anwari_morr
یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۹ - ۱۱:۲۶

تاریخ نشر

تاریخ ختم

عنوان وظیفه             : کارمند بررسی و ثبت اسناد

وزارت /اداره             : امورمهاجرین وعودت کنندگان

تعداد بست               :1

محل وظیفه             : کندهار

گزارش دهی              : رییس امور مهاجرین کندهار

هدف وظیفه: حصول اطمینان از دقت و صحت بودن اطلاعات و اسناد

.................................................................................................................

مسئولیت های وظیفوی:

 1. کمک به ذینفعان در خانه پری فرم بر اساس نیاز و مشکلات شان.
 2. C ategoriz e , fil l and retrieve document s related to the registration processدسته‌بندی کردن، پرکردن  و بازیابی اسناد مرتبط به روند ثبت نام ذینفعان
 3. C heck applications for duplicate, missing or incorrect informationچک کردن درخواست های ذینفعان برای جلوگیری از تکرار ، رفع اشکال یا اطلاعات نادرست
 4. Check applications چک کردن درخواست ها برای صحیح بودن اطلاعات  آنها وهمکاری برای تصحیح اسناد ناقصfor accuracy and assist in correcting incomplete documents
 5. Ensure documents are properly filled and all supporting documents are available prior to registration.حصول  اطمینان ازاینکه اسناد به درستی پر شده و تمامی اسناد حمایتی قبل از ثبت نام در دسترس قرار گرفته.
 6. Carry out a ny other related task assigned by the supervisor . انجام سایر وظایف محوله که توسط آمر مربوطه سپرده میشود.

...........................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 1. حداقل لیسانس  به درجات تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.
 2. حداقل 2 سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
 3. Effective verbal & listening skills مهارت های ارتباطی موثر کتبی
 4. Effective written communication skills in Dari and Pashto.Ability to communicate in,آشنایی به زبان های دری و پشتو ، به انگلیسی ترجیح داده میشود.
 5. Ability to work under pressure. توانایی کار تحت شرایط سخت
 6. Ability to multi-task. داشتن مهارت کمپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه

متقاضیان محترم واجد شرایط از تاریخ نشر اعلان، می توانند لایحه وظایف بست متذکره را از سایت وزارت بدست آورده و اسناد سوابق خویشرا به ایمیل آدرس  Vacancies.morr@gmail.com  قبل از تاریخ18 جوزا 1400 ارسال نمایند.

دانلود فورم درخواستی کارکنان خدمات ملکی