لایحه وظایف همکار کنترل کیفیت اطلاعات

anwari_morr
پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۲ - ۱۳:۲

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان_کابل_افغانستان

 

عنوان وظیفه             : همکار کنترل کیفیت اطلاعات

وزارت /اداره             : امورمهاجرین وعودت کنندگان

تعداد بست               :5

محل وظیفه             : ( بامیان، هرات، بلخ، ننگرهار،لغمان)

گزارش دهی              : مسؤل مرکز ثبت مستفیدین برنامه حمایت تخنیکی برای ایجاد کنسرسیوم و رییس امور مهاجرین ولایت

هدف وظیفه: همکاری از کنترول کیفیت اطلاعات اطلاطاطاو تأیید صحت اطلاعات جمع آوری شده به عنوان بخشی از پروسه ثبت نام مستفید شوندگان در پروژه. حصول اطمینان از ارائه خدمات مطلوب به مستفدین

..............................................................................................................................................................

مسئولیت های وظیفوی:

 1. بررسی اطلاعات باهدف رفع کمبودها و خطاها
 2. Verify data by comparing it to source documents مقایسه اطلاعات با مراجعه به اسناد و منابع مورد تأیید
 3. Accept or reject data of documents entered into the system. بررسی، قبول یا رد اطلاعات وارد شده به سیستم.
 4. Ensure there are no pending documents for verification. حصول اطمینان از تأیید و صحت مندی مدارک و اسناد ارائه شده
 5. Carry out a ny other related task assigned by the supervisor . انجام سایر وظایف که توسط سرپرست تعیین شده محول می گردد.         

..........................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 1. حداقل فوق بکلوریا به درجات تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.
 2. حداقل 2 سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
 3. تجربه کاری در زمینه  وارد ساختن اطلاعات
 4. Experience with MS Office and data programsتجربه کاکردن با  نرم افزار آفیس و مدیریت اطلاعات
 5. Familiarity with administrative duties آشنایی باوظایف و تجهیزات Experience using office equipment, like Barcode Scanner and s canner will be advantageousو تکنولوژی اداری
 6. Typing speed and accuracy in Pashtu and Dari required. تایپ سریع  به  زبان های پشتو و دری لازم می باشد. Typing knowledge in English languages is desirable. تایپ کردن به زبان  انگلیسی ترجیح داده  می شودExcellent knowledge of correct spelling, grammar and pun ctuation in the national languages.

 

متقاضیان محترم واجد شرایط از تاریخ نشر اعلان، می توانند لایحه وظایف بست متذکره را از سایت وزارت بدست آورده و اسناد سوابق خویشرا به ایمیل آدرس Vacancies.morr@gmail.com  قبل از تاریخ11 ثور 1400 ارسال نمایند، بعد از تاریخ ختم اعلان فورمه ها پزیرفته نمی شود.

دانلود فورم درخواستی کارکنان خدمات ملکی

 

Typing speed and accuracy in Pashtu and Dari required.