لایحه وظایف مشاور تخنیکی

anwari_morr
دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۷ - ۱۵:۰
19

تاریخ نشر

تاریخ ختم

معلومات کلی پست

عنوان وظیفه:

مشاور تخنیکی

وزارت یا اداره:

امور مهاجرین و عودت کننده گان

موقعیت پست:

مرکز وزارت

تعداد پست:

 1.  

گزارشدهی به

 معین مالی و اداری

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................

هدف وظیفه: مطالعه تمامی اسناد و راپور های داخلی و خارجی مربوط به وزارت و ارایه مشوره های تخنیکی، جهت بلند بردن ظرفیت کاری. همکاری تخنیکی با ریاست های اداری و تدارکات.

.....................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف از قبل تعین شده.                     
 2. همکاری و رهنمایی لازم در امورات کاری با کارمندان پروژه
 3. انجام امورات پروژه جهت رسیدن به اهداف استراتیژیک
 4. نظارت از راپور ها و اسناد داخلی و خارجی و ارایه مشوره های تخنیکی هنگام ضرورت
 5. نظارت، رهنمایی و آموزش جهت ارتقا ظرفیت  کاری کارمندان وزارت
 6. کمک و همکاری تخنیکی با ریاست های مالی، پلان و پالیسی و تدارکات جهت پیشبرد امور پروژه به رهنمایی مدیر پروژه
 7. تدویر و اشتراک در جلسات دو جانبه وزارت و تعقیب فیصله های جلسات
 8. اجرای سایر وظایف مطابق قانون که از طرف مقام به وی سپرده میشود

............................................................................

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 1. داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در شته های : حقوق، اقتصاد، اداره عامه، پالیسی عامه و علوم اجتماعی به درجات تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری : داشتن 3سال تجربه مرتبط به وظیفه
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 4. دانش وتجربه عملی در مدیریت، مشوره دهی، ترتیب پلان و پالیسی، نظارت، راپور و  مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

متقاضیان واجد شرایط میتوانند CV و اسناد های مهم خویش را الی (10 یوم تقویمی )که اعتبار از 7 الی 16میزان 1399 میشود ، به  ایمیل ادرس recruitment@morr.gov.af ارسال نمائید.