لایحه وظایف مسول مرکز ثبت مستفدین

anwari_morr
پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۲ - ۱۳:۲

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان_کابل_افغانستان

 

عنوان وظیفه             : مسول مرکز ثبت مستفدین

وزارت /اداره             : امورمهاجرین وعودت کنندگان

گزارش دهی              : ریس ولایتی امور مهاجرین

یست                      : 2

محل وظیفه             : (ننگرهار، هرات)

…………………………………..…………………………....

هدف وظیفه: حصول اطمینان از فعالیت های دقیق ثبت نام ، اطلاع رسانی و خدمات قابل قبول مستفیدشوندگان مرتبط

................................................................................................................................................

مسئولیت های وظیفوی:

 1. نظارت کلی از پروسه ثبت نام مستفیدین در هماهنگی با نمایندگان کنسرسیوم انتخاب مستفیدین و ادارات سازمان ملل.
 2. Develop daily, weekly and monthlyتوسعه پلان کاری روزانه، هفته وار و ماهانه برای مرکز ثبت نام و اطلاع رسانی.
 3. Monitor activities and work progress of the Beneficiary Registration and Information Center staff . نظارت بر فعالیت ها و پیشرفت کار کارکنان مرکز ثبت نام و مستفیدین
 4. Advise and provide instruction to registration staff on work process or issues raised by staff. مشاوره و ارائه آموزش به کارمندان ثبت نام در روند کار و یا مسائل مطرح شده توسط کارکنان.
 5. Keep team organized and focused to achieve objectives within the timelines.سازمان دهی تیم برای رسیدن به اهداف در محدوده زمانی تعین شده
 6. Attend meetings and provide updates on registration figures and issues. شرکت در جلسات و به روز رسانی ارقام و موضوعات
 7. Develop and prepare reports based on management needs. تهیه گزارش بر اساس نیازمندی اداره  
 8. Advise and provide recommendations on process within registration center. مشاوره و ارائه توصیه های مربوط به روند ثبت نام  افراد در مرکز ثبت نام.
 9. Keeps all information confidential.حفظ اسرار و اسناد محرم سازمان
 10. Carry out a ny other related task assigned by the supervisor . انجام سایر وظایف که توسط آمر ذیصلاح مطابق قانون و مقررات به وی سپرده میشود.

.......................................................................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 • حداقل  لیسانس علوم اجتماعی، مدیریت، ارتباطات، اقتصاد، ادبیات، حقوق و علوم سیاسی ، ژورنالیزم ، ساینس، انجنیری و سایر رشته های مرتبط به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.
 • با حداقل چهار سال تجربه کاری مرتبط
 • Proven managing work experience in a similar capacityExperience in managing, coaching and overseeing staff . مهارت در مدیریت، رهبری  و نظارت بر کارکنان
 • تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی به زبان انگلیسی.
 • مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 • مهارت های سازماندهی ، با توانایی تمرکز بر روی وظایف ارجاع شده . Organization skills, with an ability to stay focused on assigned tasks.

 

متقاضیان محترم واجد شرایط از تاریخ نشر اعلان، می توانند لایحه وظایف بست متذکره را از سایت وزارت بدست آورده و اسناد سوابق خویشرا به ایمیل آدرس Vacancies.morr@gmail.com  قبل از تاریخ11 ثور 1400 ارسال نمایند، بعد از تاریخ ختم اعلان فورمه ها پزیرفته نمی شود.

دانلود فورم درخواستی کارکنان خدمات ملکی