لایحه وظایف متخصص نظارت و ارزیابی

anwari_morr
دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۱ - ۱۱:۲۰

تاریخ نشر

تاریخ ختم

نوت : تاریخ نشر این اعلان کاریابی تکمیل شده است . 

عنوان وظیفه                       : متخصص نظارت و ارزیابی

وزارت /اداره                         : امورمهاجرین وعودت کنندگان

گزارش دهی              : ریاست خدمات انجنیری

معاش                     : مطابق لایحه NTA

………………………………………………………………………………………………………....

هدف وظیفه: مراقبت و نظارت از پلان پروژه ها، هماهنگی با تیم کاری موظف به منظور تطبیق پروژه ها.

…………………………………………………………………………………………………………

مسئولیت های وظیفوی:

 • ترتیب پلان کاری سالانه در مطابقت به پلان پروژه.
 • مراقبت و نظارت از کار  و اجراآت پروژه .
 • ترتیب نمودن راپور پیش بینی شده پلان پروژه ، به منظور اجرای پروژه به وقت و زمان معین.
 • همکاری با کارکنان عملیاتی و قرار دادی تا با هماهنگی پروژه تطبیق شود.
 • حفظ منجمنت کاری پروژه، در صورت انحراف، علت انحراف نشانی شود.
 • اخذ تدابیر هنگام بروز مشکلات و اتخاذ تصامیم بهتر برای رفع معضله.
 • ترتیب نمودن اسناد و راپور های کاری ازنظارت و ارزیابی پروژه در دوسیه ها.
 • ترتیب  پروپوزل ها در وقت ضرورت و همچنان ترتیب پروگرامهای خاص در بخش ارتقای ظرفیت کارمندان مرتبط وزارت و ریاست های ولایات.
 • اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات، مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.

……………………………………………………………………………………………………....

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 • حد اقل سند تحصیلی لیسانس  در رشته های اقتصاد، اداره و تجارت، اداره عامه، حقوق ، علوم سیاسی، روابط بین الملل، انجنیری و علوم اجتماعی به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.
 • تجربه : مطابق لایحه NTA
 • تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی به زبان انگلیسی.
 • مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

متقاضیان واجد شرایط میتوانند CV و اسناد های مهم خویش را الی (10 یوم تقویمی )که اعتبار از 21 میزان الی 1 عقرب 1399 میشود ، به  ایمیل ادرس recruitment@morr.gov.af ارسال نمائید.