لایحه وظایف متخصص ارشد منابع بشری

anwari_morr
دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۷ - ۱۲:۴۵

تاریخ نشر

تاریخ ختم

نوت : تاریخ نشر این اعلان کاریابی تکمیل شده است .

عنوان وظیفه: متخصص ارشد منابع بشری

وزارت یا اداره: وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان

موقعیت : کابل

جنسیت: مرد/ زن

گزارش دهی: رئیس منابع بشری

هدف وظیفه:

همکاری در تطبیق پالیسی های منابع بشری، پلان گذاری و ارتقای ظرفیت کارکنان در هماهنگی با ریاست منابع بشری

مسولیت های وظیفوی :

 1.  تهیه و ترتیب پلان کاری در مطابقت با پلان ریاست جهت حصول اهداف اداره.
 2. ارایه نظریات و پیشنهادات در طرح، ترتيب و تنظيم ساختار تشكيلاتی تشکیل سالانه، تحلیل و ترتیب لایحه وظایف کارمندان اداره در هماهنگی با مدیریت عمومی تشکیل
 3. پلان گذاری منابع بشری، طرح سیستم های استخدام، سوانح و رهنمایی کارکنان منابع بشری با سیستم های جدید.
 4. طرح و تدوین کانسپت نوت ها در رابطه با آموزش کارکنان، سیستم سازی منابع بشری و طرزالعمل های منابع بشری به منظور شریک سازی آن به دونرها.
 5. همکاری در تدوین و ترتیب رهنودها و طرزالعمل های منابع بشری 
 6. همکاری در تطبیق نیاز سنجی آموزشی، دایر نمودن برنامه های آموزشی، سیمینارها، ورکشاپها، جلسات و  برنامه های دوره آموزش عملی و مهیا نمودن مواد درسی و مطالعاتی در هماهنگی با آمریت اموزش و ارتقای ظرفیت .
 7. ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای ریاست منابع بشری بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوطه.
 8. همکاری در تنظیم یک سیستم منظم فایلنگ جهت سهولت در آرشیف دوسیه های رقابتی و امورات ذاتی کارمندان
 9. هماهنگی با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در رابطه با ساده سازی بخش های مغلق پروسه اداری در سطح وزارت
 10. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف ریاست مربوطه به وی سپرده میشود.

شرایط استخدام

 •  داشتن حداقل سند لیسانس در رشته های (مدیریت منابع بشری، اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، اداره عامه، اداره تجارت، مدیریت عمومی، حکومت داری، علوم اجتماعی) و سایر رشته های مرتبط به درجه های تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.
 • حداقل سه سال تجربه کاری در بخش های منابع بشری
 • تسلط به یکی از زبان های رسمی ( دری و پشتو) کشور و آشنایی به زبان انگلیسی
 • آشنایی با برنامه های کامپیوتری و استفاده از انترنیت
 • آشنایی با قوانین، پالیسی ها، طرزالعمل ها و مقرره های خدمات ملکی
 • متقاضیان واجد شرایط میتوانند CV و اسناد های مهم خویش را الی ختم اعلان بست به ایمیل ادرس recruitment@morr.gov.af ارسال نمائید.