د ازموينې د اخيستو خبرتيا

sadam_morr
دوشنبه ۱۴۰۱/۷/۱۱ - ۱۴:۵۳

تاریخ نشر

تاریخ ختم

هغو(۳۰۶) تنو کار غوښتونکو ته خبر ورکول کېږي،چې مخکې يې د مهاجرينو چارو وزارت احکام اخيستې پنجشنبه ۱۴/۷/۱۴۰۱ نټه د ازموينې د اخيستو په موخه واصل آباد د جنګلک فابريکې شاته د مهاجرينو چارو وزارت ته راشي، تر څو ترې د ازادې سيالۍ له لارې ازموينه واخيستل شي.

Documents

دانلود فورم شارلست شده گان