جلسه معرفی پروژه ادغام عودت کننده گان و بی جاشده گان داخلی، امروز در مقر وزارت امور مهاجرین دایر شد

sadam_morr
دوشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۳ - ۱۴:۲۹
alema

در این جلسه که به اشتراک معینان و سایر مسئولین وزارت امورمهاجرین، نماینده گان ریاست عمومی اداره امور، موسسه NRC و بانک KFW آلمان دایر شد، ابتدا سیدحسین عالمی بلخی وزیر امورمهاجرین گفت که جلسه امروز در رابطه به معرفی پروژه ای است که به ارزش 10 میلیون یورو مساعدت آلمان از طریق موسسه NRC در بخش  عودت و بی جا شده گان تطبیق می شود.

وی با اظهار امتنان از کشور آلمان گفت که آنکشور بعد از جلسه تاریخی بن در بخشهای مختلف با افغانستان کمک نموده و امید است که این پروژه با دقت و موفقیت تطبیق و بی جا شده گان و عودت کننده گان از آن مستفید شده بتوانند.

سپس داکتر عالمه معین امورپناهنده گان وزارت امورمهاجرین در رابطه به پروژه یادشده گفت که آلمان در سال 2017 حین مذاکرات با جانب افغانستان، 250 میلیون یورو را در عرصه های مختلف و 10 میلیون یورو را بخاطر این پروژه متعهد شده بود.

وی علاوه نمود که قبلآ جانب آلمان در ولایات هرات، بلخ، ننگرهار و کابل غرض تطبیق این پروژه سروی را انجام و متعهد است که مبلغ یادشده را از طریق موسسه NRC در این راستا بمصرف برساند.

داکتر عالمه افزود که وزارت امورمهاجرین نقش ناظر را داشته و اولویتها را نیز مشخص می سازد و NRC بطور منظم از کارکرد و فعالیتهای خود در این پروژه به وزارت امور مهاجرین گزارش میدهد وجانب آلمان بعد از تأ یید این وزارت، پول را در اقساط بدسترس NRC می گذارد.

وی علاوه نمود که هدف اساسی این پروژه بی جا شده گان و عودت کننده گان را در کاریابی  و اشتغال پایدارکمک می نماید، که البته در کنار آنها یکتعداد از افراد آسیب پذیر محلات نیز شامل این پروژه خواهند شد.

متعاقبآ نماینده موسسه NRC بیان داشت که در این پروژه بر علاوه مساعدت، بیشتر تاکید بالای ایجاد شغل و کاریابی است تا از اینطریق شرایط زندگی مستحقین بطور پایدار بهبود می یابد.

وی گفت که این پروژه شامل پنج بخش یا ( کمپننت ) است و از طریق این بخشها در ایجاد کار، مارکیت، ارتقای ظرفیت کار، کمک برای شرکتها و کمپنی های کوچک و متوسط است که از طریق این پروژه می توانند افراد مورد نظراین وزارت را جذب و برای آنها شغل ایجاد نماید که این افراد شامل ذکور واناث می باشند.وبرای ارتقای ظرفیت کمپنی و شرکتهای که با ایشان قرارداد می شود، برعلاوه کمک مالی، در بخشهای تخنیکی، منابع بشری و مالیاتی نیز کمک می گردد.

نماینده NRC علاوه نمود که در صورت عدم فعالیت قناعت بخش کمپنی ویا شرکت ،تادیه پول برای ایشان قطع میگردد.

وی گفت که جزئیات بیشتر این پروژه در ورکشاب که عنقریب به اشتراک مسئولین وزارت امورمهاجرین ، NRC ،آلمان  وسایر نهاد های زیربط دایر می گردد توضیح  و نظریات جانبین باهم شریک خواهد شد.

به گفته موصوف این پروژه در ماه جنوری عملآ آغاز و الی 31/12/2023 ادامه می یابد و رقم مستفید شونده گان آن در ورکشاب یاد شده تثبیت می گردد.

 جلسه با ارائه نظریات از طرف روسای مرکزی وزارت به جانب  NRC  وجمع بندی از طرف معین امور پناهنده گان وزارت امور مهاجرین به پایان رسید.

تازه ترین خبر

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۷ - ۱۰:۲۱
Background image

وزارت امور مهاجرین و گروه کاری مشترک جامعه مدنی تفاهمنامه همکاری امضا کردند

داکتر عالمه معین امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و آقای احمدی رئیس شبکه گروه کاری مشترک جامعه مدنی به پای تفاهمنامه ای امضا کردند که بر اساس آن دو اداره برای دادخواهی. . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۶ - ۱۰:۵۰
Background image

بیشتر از شش هزار خانواده مستحق در سراسر کشور کمک دریافت نمودند

برای شش هزار و ۵۱۹ خانواده بیجاه شده و مستحق در یک هفته گذشته کمک صورت گرفت. این مساعدت های زمستانی از تاریخ ۲۸ جدی الی سوم دلو سال روان در همآهنگی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان. . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۵ - ۱۷:۵
Background image

وزیر امور مهاجرین و رئیس اداره برنامه غذایی جهان در رابطه به همکاری های مشترک دو اداره صحبت کردند

رابرت کسکا رییس دفتر سازمان غذایی جهان(دبلیو اف پی) در کابل، روز پنجشنبه 3 جدی سال روان با سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان دیدار و در رابطه به همکاری های مشترک دو. . .

بازگشت به خبر