از روز جهانی معلولیت دروزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان تجلیل بعمل آمد

sadam_morr
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۹/۱۲ - ۱۰:۳۵

 

مسوولین ومنسوبین وزارت امورمهاجرین وعودت کننده گان ،سه شنبه 12قوس ،طی محفلی از سوم دسمبر روز جهانی معلولیت تجلیل بعمل آوردند.

 دراین محفل،ابتدا سید حسین عالمی بلخی وزیر امورمهاجرین وعودت کننده گان دررابطه به موضوع صحبت نموده  گفت که معلولیت ،ناتوانی نیست افرادمعلول باید زحمت بکشند ونقش خویش را درجامعه ایفا نمایند ونباید احساس ناتوانی کنند .

بلخی علاوه نمود که معلولیت پدیده ای است که اتفاق افتاده ، ومعولان کسانی هستند که عضوی از بدن خویش را در راه آزادی از استقلالیت، دفاع از انسانیت و وطن از دست داده اند وباید کمک و احترام شوند.

سپس سید عبدالخالق موسوی رییس منابع بشری وزارت پیرامون موضوع صحبت نموده اظهار داشت که گرامی داشت از این روز به مفهوم گرامیداشت از استعداد ها و ظرفیت های پنهان است که بدلیل محدودیت فزیکی وجسمانی افراد متاسفانه کمتر به آن توجه شده است،ماباید از ظرفیت های آنها به منظور شگوفایی وظرفیت پروری هرچه بهتر ادارات استفاده نماییم .

 موسوی افزود که به همین مناسبت اداره خدمات ملکی افغانستان طرزالعمل اختصاصی افراد دارای معلولیت را تدوین وامضا نموده است که در آن ادارات مکلف اند که استخدام افراد دارای معلولیت را به 3% افزایش دهند وما با تمام ایمان داری مکلف به رعایت آن هستیم.

متعاقبا یکتن از کارمندان وزارت به نماینده گی از این روز صحبت نمود و درمحفل با اهدا تقدیر نامه برای کارمندان و کارکنان معلول این وزارت پایان یافت

تازه ترین خبر

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۷ - ۱۰:۲۱
Background image

وزارت امور مهاجرین و گروه کاری مشترک جامعه مدنی تفاهمنامه همکاری امضا کردند

داکتر عالمه معین امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و آقای احمدی رئیس شبکه گروه کاری مشترک جامعه مدنی به پای تفاهمنامه ای امضا کردند که بر اساس آن دو اداره برای دادخواهی. . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۶ - ۱۰:۵۰
Background image

بیشتر از شش هزار خانواده مستحق در سراسر کشور کمک دریافت نمودند

برای شش هزار و ۵۱۹ خانواده بیجاه شده و مستحق در یک هفته گذشته کمک صورت گرفت. این مساعدت های زمستانی از تاریخ ۲۸ جدی الی سوم دلو سال روان در همآهنگی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان. . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۵ - ۱۷:۵
Background image

وزیر امور مهاجرین و رئیس اداره برنامه غذایی جهان در رابطه به همکاری های مشترک دو اداره صحبت کردند

رابرت کسکا رییس دفتر سازمان غذایی جهان(دبلیو اف پی) در کابل، روز پنجشنبه 3 جدی سال روان با سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان دیدار و در رابطه به همکاری های مشترک دو. . .

بازگشت به خبر