اعلامیه مطبوعاتی

anwari_morr

یک پدر مهاجر افغان و کودک ۶ ساله اش بخشی از یک گروه ۲۵ نفری مهاجران بودند که روز یکشنبه در سواحل جزیره ساموس در شرق دریای اژه پیدا شدند. محافظان ساحلی یونانی گفته‌اند که جسد کودک افغان و یک زن در منطقه‌ای پیدا شده که دسترسی به آن خیلی دشوار است در حالیکه سایر مهاجران در جایی دیگری پیدا شده‌اند.

محافظان ساحلی یونان روز دوشنبه اعلام کردند که یک مهاجر ۲۳ ساله را به اتهام رانندگی کشتی و قاچاق مهاجران دستگیر و پدر ۲۶ ساله کودک غرق شده را نیز به اتهام در خطر قراردادن زندگی فرزندش توقیف کرده‌اند. اتهام اخیر در یونان تا ده سال مجازات زندان را به همراه دارد.

متهم کردن مهاجری که فرزندش در دریا غرق شده تا کنون بی سابقه است وسازمان‌های حقوق بشری از دستگیری این «پدر سوگوار» انتقاد کرده‌اند.

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان عمیقاً ازین حادثه که سبب جان باختن یک کودک شش ساله افغان و داد گاهی شدن پدرش گردیده ابراز تاثر خویش را اعلام نموده تاکید می دارد، که: به داد گاه کشانیدن این پدر سوگوار از سوی کشور میزبان فقط به غم و اندوه وی می افزاید وبس، ما از کشور دوست یونان تقاضا داریم تا به حقوق بشری این پناهجوی افغان توجه داشته باشند.

همچنان از سفارت افغانستان مقیم آتن و وزارت امور خارجه کشور خواسته ایم که موضوع دادگاهی شدن این پناهجوی افغان را از مجاری دیپلوماتیک پیگیری نمایند، تا سبب آزاد شدن وی با حفظ کرامت انسانی وحقوق بشری وی گردد.

خواست ما از مجموع کشور های صنعتی بزرگ دنیا به ویژه کشورهای اروپایی این است که به تقاضای پناهندگی افغانها بخصوص این شخص که مهاجرت به قیمت جان کودک اش ختم گردیده انعطاف بیشتر نشان داده و به درخواست آنان پاسخ مثبت بدهند.

شماره تماس : سیدعبدالباسط انصاری 

   مشاور مطبوعاتی وزارت (0789377616)