یکشنبه ۱۳۹۹/۲/۱۴ - ۱۴:۹

اعلامیه وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان در ارتباط به کشته شدن مسافران افغان در مرز ایران و افغانستان

 یکشنبه، ۱۴ثور ۱۳۹۹ براساس گزارش برخی رسانه ها، ۵۷ تن از شهروندان کارگر افغانستان که قصد سفر به ایران را داشتند توسط مرزبانان ایرانی مورد اذیت و آزار قر

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ - ۱۳:۴۸

اعلامیه مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان 

بر اساس معلومات گروه مدافعان حقوق بشر در ترکیه به رسانه ها، اجساد یخ زده ۱۳ پناهجو در مناطق مرزی میان ترکیه و ایران کشف شده، این مهاجران که احتمالا ده ت

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ - ۱۳:۳۸

اعلامیه مطبوعاتی وزارت امور امور مهاجرین وعودت کنندگان  در رابطه به وضعیت بیجاشدگان دخلی

آمار های ثبت شده در وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان نشان می دهد که در سال ۱۳۹۸ حدود ۶۰۰ هزار نفر در سراسر کشور به اثر درگیری های مسلحانه و ناامنی ها م

یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۳ - ۸:۴۹

اعلامیه مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان !

سپاسگزاری و قدردانی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از اختصاص یافتن 125 میلیون دالر کمک های ایالت متحده امریکا به عودت کنندگان و بیجاشدگان

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۱۵ - ۱۵:۲۴

اعلامیه مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین در رابطه به توزیع کمک های رمضانی

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان همواره کوشیده است تا با جذب کمک های بشری برای خانواده های مستحق بیجاشده و عودت کننده، به این قشر آسیب پذیر کشور ارایه خدمات نموده و به نیازمندی اولیه آنان رسیدگی نماید.

Pagination