هیأت وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با معاون والی ننگرهار دیدار نمودند

anwari_morr
-

هیأت وزارت امور مهاجرین به سرپرستی مولوی سردار شیرزاد رئیس رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی و با حضور انجنیر اجمل، مدیر ارشد برنامه ها و انجنیر عابد، سکرتر مقام وزارت و رئیس مهاجرین ننگرهار با مولوی ربانی ناصح، معاون والی ننگرهار دیدار کردند.

رئیس هیئت در خصوص برنامه های وزارت امور مهاجرین برای حل مشکلات عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی و همکاری و مشارکت ولایتی صحبت نموده و در مورد هدف سفر شان به آن ولایت که برگزاری کارگاه آموزشی هماهنگی می باشد، وضاحت داد.

 معاون والی علاوه بر خوشامدگویی به هیأت مذکور، مشکلات بیجاشدگان داخلی و مهاجرین در ولایت ننگرهار را به آنان یادآوری نموده خواهان حمایت و مساعدت در زمینه فراهم سازی سرپناه و پروژه های اجتماعی برای افراد آسیب پذیر شد.

سپس انجنیر محمد، اجمل  مدیر ارشد برنامه های وزارت از تعهد قوی وزارت مهاجرین بر حل مشکلات بیجاشده های داخلی و برگشت کنندگان یادآوری کرده و نقش مسئولان ولایتی را در قسمت رسیدگی به مشکلات عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی مهم عنوان کرد.