برای 18 خانواده در کنر مساعدت غذایی  توزیع  شد

sadam_morr
_________

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت کنر به‌روز (سه شنبه، 5 حوت) 18 خانواده بیجاشده ناشی از جنگ در آن ولایت را تحت پوشش مساعدت های بشری قرار داد.

پس از سروی، به هر خانواده 4بوجی آرد،14 کیلو روغن ،14 کیلو دال نخود و یک کیلو نمک از جانب WFP یا سازمان غذایی جهان با حضور نماینده اداره مهاجرین و نهاد یاد شده مساعدت شد.