به بیش از هزار خانواده بیجاشده و نیازمند در فاریاب کمک رسانی شد

sadam_morr
_________

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت فاریاب با همکاری اداره حمایه اطفال سازمان ملل متحد(یونسیف) روز پنجشنبه 30 دلو سال روان به یک هزار و 115 خانواده عودت کننده و بیجاشده نیازمند در آن ولایت کمک رسانی کرد.

خانواده های بیجاشده که ازین مساعدت ها مستفید شده اند، در نتیجه ناامنی ها خانه های شان را ترک و در نواحی مختلف شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب مسکن گزین شده اند.

در جریان این برنامه کمکی به هر خانواده بیجاشده مبلغ 7 هزار و700 افغانی و به هر خانواده آسیب پذیر مبلغ 3 هزار و 750 افغانی پول نقد توزیع شد .