دست‌کم 50 خانواده بیجا شده در غور  مواد غذایی توزیع شد

anwari_morr
_______________


آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت غور به روز  2شنبه 8 جدی، بسته‌های مواد کمکی غذایی را به 49  خانواده بیجاشده در آن ولایت توزیع نمود.

خانواده‌های یاد شده از ولسوالی‌های دولت یار، تیوره و مرکز بوده که قبلا شناسایی شده بود.

بسته‌های کمکی شامل 4بوجی آرد، 18 کیلو روغن، 25 کیلو دال نخود، 2کیلو بسکویت و2 کیلو نمک می‌باشند که از سوی سازمان غذایی جهان یا WFP در حضور نماینده اداره مهاجرین و این موسسه در مرکز توزیع شد.