گالری رسانه

وزیر امور مهاجرین با سفیر جدید ترکیه در کابل دیدار کرد

طی هفته گذشته به بیش از 15 هزار خانواده کمک رسانی شد

وزیر امور مهاجرین با نماینده خاص دولت آلمان برای افغانستان و پاکستان دیدار کرد

وزیر امور مهاجرین: بخش اعظم بودجه پروژه‌ها باید برای رسیدگی به نیازمندان مصرف شود، نه مصارف اداری

اخلاقی؛ خون شهدای جهاد، شهدای مقاومت و شهدای نیروهای امنیتی تضمینی برای بقای بیرق ملی کشور است

دو تفاهمنامه همکاری با ارزش بیش از 3 میلیون دالر برای رسیدگی به بیجاشده های داخلی امضا شد

موسسه خیریه "قطر چاریتی" با وزارت امور مهاجرین اعلام همکاری کرد

با افزایش میزان بیجاشدگی، وزیر امور مهاجرین به جدیت بیشتر خدمت رسانی تاکید کرد

بر اساس یک تفاهمنامه، به بازگشت کنندگانی که در بخش زراعت شاغل هستند، قرضه داده می شود

مسئولان وزارت امور مهاجرین و وزارت احیا و انکشاف دهات روی شامل سازی بیجاشدگان در برنامه های کلان ملی صحبت کردند

وزیر امور مهاجرین با نماینده و رئیس عمومی اداره برنامه های انکشافی سویس دیدار کرد

داووکلونو وروسته دلومړي ځل لپاره ١٠٠٠راستنېدونکو او بېځایه شوو کورنیو ته دنمرو دوېش لړۍ پیل شوه

برای اولین بار پس از هفت سال روند توزیع نمرات رهایشی برای ۱۰۰۰ خانواده عودت کننده و بیجاشده اَغاز گردید.

وزیر امور مهاجرین با معاون عملیاتی کمیسار عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ملاقات کرد

کډوالو وزیر دملګرو ملتونو دکډوالو ادارې عملیاتي مرستیال سره لیدنه وکړه

مالي او اداري مرستيال د کډوالو او بېځايه شوو دشمېر وړاندې کولو کې د نړيوالو بنسټونو پر دقت ټينګار وکړ

Pagination