وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان به کاهش مصارف اداری موسسات همکار تاکید کرد

anwari_morr
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ - ۹:۷
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان به کاهش مصارف اداری موسسات همکار تاکید کرد

سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان با خانم یاسمین جهرومی معاون دفتر حمایه اطفال در افغانستان دیدار کرده تاکید کرد که موسسات همکار وزارت باید برای ادامه همکاری ها و امضای تفاهمنامه مصارف اداری شان را الی 25 فیصد کاهش دهد.
وی افزود که کاهش مصارف اداری موسسات سبب می شود که بخش اعظم کمک های اختصاص داده شده به خانواده های مستحق برسد و در رفع نیازمندی آنان بیشتر کمک کند.

دراین دیدار که دو شنبه 12 حوت سال جاری در مقر وزارت صورت گرفت، روی چگونگی ادامه همکاری های دو اداره و امضای تفاهمنامه همکاری گفتگو شد.
دفتر حمایه اطفال از پیشرفت در کارهای این موسسه درسال 2019 در مقایسه با 2018 خبر داد و از ادامه‌ی تعهداتش با دولت افغانستان خصوصا کمک برای اطفال بیجاشده و برگشت کننده تاکید کرد.

از سوی هم، معاون دفتر حمایه اطفال با اشاره به شیوع ویروس کرونا همکاری جدی اش را اعلام و بیان کرد که پلانی را جهت جلوگیری از شیوع ویروس در محلات تجمع مردم آماده و پلان مذکور را با توزیع بسته های بهداشتی و وقایه ای در همکاری با ریاست های امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایات عملی می سازد.

در همین حال، وزیر امور مهاجرین در صحبت‌هایش با معاون این دفتر گفت که وزارت امورمهاجرین بحیث عضو کمیته جلوگیری از انتقال ویروس کرونا برنامه های را دولت افغانستان مشترکاً اخذ نماید در ساحات تجمع عودت کنندگان و بیجاشده ها نیز عملی خواهد ساخت.

تازه ترین خبر

پنجشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۶ - ۱۳:۲۵
Background image

وزیر امور مهاجرین : بیجاشده ها نیز مستحق برنامه ادغام پایدار و مسکن هستند

سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در یک نشست مشترک با رئیس اداره هبیتات و مشاور رئیس جمهور در امور مهاجرت، تاکید کرد که در برنامه شورا به بیجاشده ها نیز توجه صورت گیرد. . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۵/۲ - ۱۱:۵۸
Background image

وزیر امور مهاجرین خواهان همکاری ایالت متحده آمریکا در امر رسیدگی به بیجاشدگان داخلی گردید

به گفته وزیر امور مهاجرین وضعیت پیش آمده در اثر گسترش ویروس کرونا خانواده های زیادی را در افغانستان به مشکل اقتصادی مواجه ساخته، بیجاشده های داخلی که آسیب پذیر ترین قشر جامعه است بیشتر. . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۵/۲ - ۱۱:۵۴
Background image

مجلس نمایندگان شورای ملی از کارکردهای وزیر امور مهاجرین تقدیر کرد

وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان به مجلس نمایندگان درخواست ارایه گزارش نموده و هفته گذشته در جلسه عمومی این مجلس از کارکردها، فعالیت ها و دستاوردهای پنج سال گذشته وزارت گزارش داد.

میرر. . .

بازگشت به خبر