وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان بارییس جدیدالتقررسازمان بین المللی مهاجرت درافغانستان ملاقات نمود

sadam_morr
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ - ۱۳:۴۲
وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان بارییس جدیدالتقررسازمان بین المللی مهاجرت درافغانستان ملاقات نمود

سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان،با ستیوارت سمپسون،ریس عمومی دفترسازمان بین المللی مهاجرت(IOM) درافغانستان،امروزچهارشنبه ۲۵ / ۱۰ / ۱۳۹۸،دردفتر کارش ملاقات تعارفی نمود.

         دراین دیدار وزیر امور مهاجرین ضمن اظهار خوش آمدید به رییس جدید (IOM)، ازآن سازمان منحیث همکارخوب وسابقه دار وزارت امور مهاجرین یاد آوری نموده گفت که امید وارم  با تقرر شما، بطی بودن پروژه های IOM که همراه با یک سلسله نواقص می باشد ،سرعت وبهبود یافته ،رضاییت این وزارت حاصل وشاهد دست آورد های ملموث باشیم.

         با ستیوارت سمپسون،با اظهار خرسندی از ملاقات باوزیر امور مهاجرین گفت که وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان، از جمله همکاران وحامیان خوب سازمان بین المللی مهاجرت می باشد واراییه معلومات وتوضیحات شما باعث رهنمایی ما شده ومیکوشیم تا همه مشکلات ونواقص را مورد برسی قرارداده ودر هماهنگی با این وزارت دررفع آن اقدام نمایم.

         وی تأکید نمود که درزمان ماموریتش در افغانستان طوری کار وتلاش خواهد کرد که شاهد رفع نواقص موجود ود ست آورد ها دراین عرصه باشیم.

         درجریان این ملاقات مهر خدا صباروارسی کننده معینیت پالیسی وپلان وبرخی از روسای این وزارت نیز حضور داشتند.

تازه ترین خبر

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۷ - ۱۰:۲۱
Background image

وزارت امور مهاجرین و گروه کاری مشترک جامعه مدنی تفاهمنامه همکاری امضا کردند

داکتر عالمه معین امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و آقای احمدی رئیس شبکه گروه کاری مشترک جامعه مدنی به پای تفاهمنامه ای امضا کردند که بر اساس آن دو اداره برای دادخواهی. . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۶ - ۱۰:۵۰
Background image

بیشتر از شش هزار خانواده مستحق در سراسر کشور کمک دریافت نمودند

برای شش هزار و ۵۱۹ خانواده بیجاه شده و مستحق در یک هفته گذشته کمک صورت گرفت. این مساعدت های زمستانی از تاریخ ۲۸ جدی الی سوم دلو سال روان در همآهنگی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان. . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۵ - ۱۷:۵
Background image

وزیر امور مهاجرین و رئیس اداره برنامه غذایی جهان در رابطه به همکاری های مشترک دو اداره صحبت کردند

رابرت کسکا رییس دفتر سازمان غذایی جهان(دبلیو اف پی) در کابل، روز پنجشنبه 3 جدی سال روان با سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان دیدار و در رابطه به همکاری های مشترک دو. . .

بازگشت به خبر