وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان بارییس جدیدالتقررسازمان بین المللی مهاجرت درافغانستان ملاقات نمود

sadam_morr
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ - ۱۳:۴۲
وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان بارییس جدیدالتقررسازمان بین المللی مهاجرت درافغانستان ملاقات نمود

سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان،با ستیوارت سمپسون،ریس عمومی دفترسازمان بین المللی مهاجرت(IOM) درافغانستان،امروزچهارشنبه ۲۵ / ۱۰ / ۱۳۹۸،دردفتر کارش ملاقات تعارفی نمود.

         دراین دیدار وزیر امور مهاجرین ضمن اظهار خوش آمدید به رییس جدید (IOM)، ازآن سازمان منحیث همکارخوب وسابقه دار وزارت امور مهاجرین یاد آوری نموده گفت که امید وارم  با تقرر شما، بطی بودن پروژه های IOM که همراه با یک سلسله نواقص می باشد ،سرعت وبهبود یافته ،رضاییت این وزارت حاصل وشاهد دست آورد های ملموث باشیم.

         با ستیوارت سمپسون،با اظهار خرسندی از ملاقات باوزیر امور مهاجرین گفت که وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان، از جمله همکاران وحامیان خوب سازمان بین المللی مهاجرت می باشد واراییه معلومات وتوضیحات شما باعث رهنمایی ما شده ومیکوشیم تا همه مشکلات ونواقص را مورد برسی قرارداده ودر هماهنگی با این وزارت دررفع آن اقدام نمایم.

         وی تأکید نمود که درزمان ماموریتش در افغانستان طوری کار وتلاش خواهد کرد که شاهد رفع نواقص موجود ود ست آورد ها دراین عرصه باشیم.

         درجریان این ملاقات مهر خدا صباروارسی کننده معینیت پالیسی وپلان وبرخی از روسای این وزارت نیز حضور داشتند.

تازه ترین خبر

پنجشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۶ - ۱۳:۲۵
Background image

وزیر امور مهاجرین : بیجاشده ها نیز مستحق برنامه ادغام پایدار و مسکن هستند

سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در یک نشست مشترک با رئیس اداره هبیتات و مشاور رئیس جمهور در امور مهاجرت، تاکید کرد که در برنامه شورا به بیجاشده ها نیز توجه صورت گیرد. . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۵/۲ - ۱۱:۵۸
Background image

وزیر امور مهاجرین خواهان همکاری ایالت متحده آمریکا در امر رسیدگی به بیجاشدگان داخلی گردید

به گفته وزیر امور مهاجرین وضعیت پیش آمده در اثر گسترش ویروس کرونا خانواده های زیادی را در افغانستان به مشکل اقتصادی مواجه ساخته، بیجاشده های داخلی که آسیب پذیر ترین قشر جامعه است بیشتر. . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۵/۲ - ۱۱:۵۴
Background image

مجلس نمایندگان شورای ملی از کارکردهای وزیر امور مهاجرین تقدیر کرد

وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان به مجلس نمایندگان درخواست ارایه گزارش نموده و هفته گذشته در جلسه عمومی این مجلس از کارکردها، فعالیت ها و دستاوردهای پنج سال گذشته وزارت گزارش داد.

میرر. . .

بازگشت به خبر