نزدیک به ۵هزارخانواده مستحق در برخی ولایات کشور کمک دریافت نمودند

sadam_morr
پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ - ۱۱:۵۰
نزدیک به ۵هزارخانواده مستحق در برخی ولایات کشور کمک دریافت نمودند

در یک هفته گذشته برای ۴ هزار و ۹۷۷ تن فامیل های بیجاه شده و مستحق در ۱۷ ولایت کشور مساعدت صورت گرفت. این کمک هاکه از تاریخ ۱۹ الی ۲۴ دلو سال روان با همآهنگی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان توسط موسسات بین المللی همکار در ولایت های خوست، میدان وردک، قندهار، کندز، جوزجان، هلمند، بادغیس، بلخ، فاریاب، بدخشان، کاپیسا، سرپل، لغمان، لوگر، پکتیکا و فراه صورت گرفته است شامل پول نقد، مواد غذایی و غیر غذایی، وسایل آشپزخانه و وسایل کار می باشد. همچنان برای عودت کننده گان و بیجاه شده های که در ولایت لوگر از آموزش های حرفوی فراغت حاصل نمودند وسایل کار آموزشی توزیع گردیده و همچنان یک باب مکتب در ولایت لغمان نیز افتتاح شده است.

تازه ترین خبر

پنجشنبه ۱۳۹۹/۳/۱ - ۱۵:۴۰
Background image

ده هاخانواده درولایت بادغیس مساعدت شد

برای86فامیل بیجاه شده به مرکز ولایت بادغیس ازطریق اداره امورمهاجرین آنولایت به تاریخ30/2/1399 مساعدت گردید.

این خانواده ها باشنده های اصلی قریه آکازی ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس اند. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۲/۳۰ - ۱۶:۴۰
Background image

دفتر ZOA ، سرپناه۳۶ فامیل بیجا شده را درولایت سرپل ترمیم می نماید.

به اساس تفاهم که میان اداره امورمهاجرین ولایت سرپل ودفتر ZOAT، صورت گرفته است، برای ترمیم هرباب شلتر، 26 هزارو500افغانیدردو قسط، ازجانب دفتر یادشده برای مسکونین 36 شلترتوزیع می شود.

دوشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۹ - ۸:۴۰
Background image

دکتور عالمه معین امور پناهندگان وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان و رئیس گروپ مشترک کاری و تطبیقی سند راهکارمشترک پیرامون مسایل مهاجرت (JWF) و همچنان رئیس هیأت گفتگو کننده جانب افغانستان با جانب اتحادیه اروپا

دکتور عالمه معین امور پناهندگان وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان و رئیس گروپ مشترک کاری و تطبیقی سند راهکارمشترک پیرامون مسایل مهاجرت (JWF) و همچنان رئیس هیأت گفتگو کننده جانب افغانستان. . .

بازگشت به خبر