ملاقات معین امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین با والی ولایت نیمروز

sadam_morr
چهارشنبه ۱۳۹۸/۵/۱۶ - ۱۶:۵۱

داکتر عالمه معین امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان به روز یکشنبه ۱۳ اسد با دوکتور سید ولی سلطان والی ولایت نیمروز در مورد برگشت کنندگان از کشور ایران صحبت و تبادل نظر نمود.