لایحه وظایف سرویر

anwari_morr
پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۲ - ۱۳:۲

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان_کابل_افغانستان

 

عنوان وظیفه                    : سرویر

وزارت /اداره                   : امورمهاجرین وعودت کنندگان

محل وظیفه               : ( هرات، ننگرهار)

بست                        : 2        

گزارش دهی          : مسول مرکز مستفیدین برنامه حمایت تخنیکی برای احداث کنسرسیوم

………………….……………………………....

هدف وظیفه: جمع آوری ارقام حقیقی از سروی خانوار مستحقین زمین مطابق به روش سیستماتیک و معتبر

………………………………………………

مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری سالانه در مطابقت به پلان پروژه.
 2. ترتیب پلان سروی و جمع آوری ارقام ترتیب تقسیم اوقات و پلان سروی خانوار مطابق به پالیسی برنامه کنسرسیوم در ساحه
 3. انجام سروی و جمع آوری ارقام از ساحه (سروی خانوار مستحقین) مطابق به پلان، فارمت و میعاد تعیین شده.
 4. حصول اطمینان از صحت و کیفیت ارقام بدست آمده
 5. ثبت و درج مشاهدات و یافته ها در مورد تردد و چگونگی فعالیت های واحدهای مسکونی در مناطق
 6. گزارش از پیشرفت کار، چالش ها و ریسک های موجود.
 7. عملی  نمودن  پلان سروی و انجام مطالعات تحقیقی برای تثبیت و تشخیص تعداد مستحقین
 8. جمع اوری ارقام و اطلاعات با استفاده از روش سوال نامه ، تلیفونی ، مشاهده مستقیم ، انلاین و کسب اطلاعات از ادارات و نهادها.
 9. ترتیب گزارش ماهانه از چگونگی فعالیت سروی و جمع آوری ارقام در ساحه، پیشرفت پروژه نظر به میعاد و شاخص های تعیین شده و شناسایی چالش های موجود.
 10. ترتیب و ارائه گزارشات ماهوار, ربعوار،  سالانه و عندالضرورت مرتب از پیشرفت فعالیت ها و دستآوردها ی بخش  مربوط در مطابقت به رهنمودهای پالیسی برنامه و ارائه آن به واحد در زمینه پیشرفت کاری بهبود در سروی ساحوی مربوط کارهای سروی
 11. دریافت مشکلات ، نواقص و خلاهای پروسه سروی و جمع آوری ارقام  از ساحه، و ارایه گزارش آن به بخش مربوط
 12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

…………………………………....

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 • حد اقل سند تحصیلی لیسانس  در رشته های انجنیری، علوم اجتماعی، اداره عامه، اقتصاد، سروی، حقوق  به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.
 • تجربه : چارسال تجربه مرتبط به وظیفه
 • تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی به زبان انگلیسی.
 • مهارت های کمپیوتری در برنامه های اداری و SPSS

متقاضیان محترم واجد شرایط از تاریخ نشر اعلان، می توانند لایحه وظایف بست متذکره را از سایت وزارت بدست آورده و اسناد سوابق خویشرا به ایمیل آدرس Vacancies.morr@gmail.com  قبل از تاریخ11 ثور 1400 ارسال نمایند، بعد از تاریخ ختم اعلان فورمه ها پزیرفته نمی شود.

دانلود فورم درخواستی کارکنان خدمات ملکی