دکتور عالمه معین امور پناهندگان وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان و رئیس گروپ مشترک کاری و تطبیقی سند راهکارمشترک پیرامون مسایل مهاجرت (JWF) و همچنان رئیس هیأت گفتگو کننده جانب افغانستان با جانب اتحادیه اروپا

anwari_morr
دوشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۹ - ۸:۴۰
33

دکتور عالمه معین امور پناهندگان وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان و رئیس گروپ مشترک کاری و تطبیقی سند راهکارمشترک پیرامون مسایل مهاجرت (JWF) و همچنان رئیس هیأت گفتگو کننده جانب افغانستان با جانب اتحادیه اروپا، بتاریخ ۲۹ ثور ۱۳۹۹ جلسه ای را بخاطر اتخاذ آمادگی ها برای اشتراک درنشست دوره یی ( هر ۶ ماه بعد بین اتحادیه اروپا و افغانستان در کابل و بروکسل دایر می گردد) با جانب اتحادیه اروپا، با اشتراک نمایندگان وزارت های امور خارجه، مالیه و دفترشورای امنیت، مشاورین و مسوولین بخش این وزارت، در دفتر کارش، تدویر نمود.

در این نشست بحث های مفصل و تخنیکی برای چگونگی حمایت هرچه بهتر و بیشتر پناهجویان افغان در اروپا، تطبیق درست سند JWF و ایجاد هماهنگی ها و همکاری های بیشتر بین اتحادیه اروپا و افغانستان، صورت گرفت.

.قرار است نشست مذکور بعد از رفع معضل ویروس کرونا، در آینده نزدیک دایرگردد.

تازه ترین خبر

چهارشنبه ۱۳۹۹/۳/۱۴ - ۱۰:۲۴
Background image

درب ورودی جدید وزارت مهاجرین افتتاح شد

در ادامه‌ای بازسازی و نو سازی بخش های مختلف  وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، دروازه‌ای ورودی جدید و دهلیز امنیتی این وزارت به تاریخ14 / 3 / 1399 با حضور سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور. . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۳/۱۴ - ۹:۵۴
Background image

شورای اجتماعی مهاجرین و بیجاشدگان مقیم ناحیه 13 شهر کابل از کارکرد های وزیر امور مهاجرین تقدیر کرد

جمعی از مسئولان و نمایندگان شورای اجتماعی مهاجرین و بیجاشدگان مقیم ناحیه ۱۳ شهر کابل با حضور در مقر وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از تلاش ها و کارکردها و خدمت رسانی وزیر امور. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۳/۱۳ - ۱۳:۵۴
Background image

خدمات اجتماعی و زیربنایی به عودت کنندگان و بیجاشدگان

بخش سیزدهم

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان به منظور ادغام، استقرار پایدار، اسکان بهتر، حمایت از حقوق و فراهم ساختن سهولت ها و خدمات شهری به عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی برنامه های. . .

بازگشت به خبر