دکتور عالمه معین امور پناهندگان وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان و رئیس گروپ مشترک کاری و تطبیقی سند راهکارمشترک پیرامون مسایل مهاجرت (JWF) و همچنان رئیس هیأت گفتگو کننده جانب افغانستان با جانب اتحادیه اروپا

anwari_morr
دوشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۹ - ۸:۴۰
33

دکتور عالمه معین امور پناهندگان وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان و رئیس گروپ مشترک کاری و تطبیقی سند راهکارمشترک پیرامون مسایل مهاجرت (JWF) و همچنان رئیس هیأت گفتگو کننده جانب افغانستان با جانب اتحادیه اروپا، بتاریخ ۲۹ ثور ۱۳۹۹ جلسه ای را بخاطر اتخاذ آمادگی ها برای اشتراک درنشست دوره یی ( هر ۶ ماه بعد بین اتحادیه اروپا و افغانستان در کابل و بروکسل دایر می گردد) با جانب اتحادیه اروپا، با اشتراک نمایندگان وزارت های امور خارجه، مالیه و دفترشورای امنیت، مشاورین و مسوولین بخش این وزارت، در دفتر کارش، تدویر نمود.

در این نشست بحث های مفصل و تخنیکی برای چگونگی حمایت هرچه بهتر و بیشتر پناهجویان افغان در اروپا، تطبیق درست سند JWF و ایجاد هماهنگی ها و همکاری های بیشتر بین اتحادیه اروپا و افغانستان، صورت گرفت.

.قرار است نشست مذکور بعد از رفع معضل ویروس کرونا، در آینده نزدیک دایرگردد.

تازه ترین خبر

پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۳ - ۱۱:۳۵
Background image

بیش از 40 هزار خانواده طی یک ماه گذشته در سراسر کشور مساعدت شده‌اند

در جریان یک ماه گذشته (1_30 سنبله) دست‌کم 43 هزار و 594 خانواده در 25 ولایت کشور تحت پوشش مساعدت ‌های وزارت امور مهاجرین و برخی از موسسات همکار ملی و بین المللی وزارت قرار گرفته‌اند.

و. . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۳ - ۸:۳۲
Background image

سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کننده‌گان با معاون سفیر آلمان در کابل، دیدار کرد.

چهارشنبه، ۲میزان؛

نور رحمن اخلاقی نامزد وزیر و سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کننده‌گان با معاون سفیر آلمان دیدار نمود. در این‌نشست دو طرف به هم‌کاری‌های بیشتر، رفع نیازمندی‌های بی. . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲ - ۱۱:۱۱
Background image

بیش از هشتاد هزار تن طی یک ماه گذشته از ایران به کشور بازگشته ‌اند

طی یک ماه گذشته ( 1_30 سنبله) دست‌کم 81 هزار و 566 تن به گونه جبری و داوطلبانه از دو مرز اسلام قلعه و میلک به کشور عودت کرده اند.

بر بنیاد گزارش‌های نمایندگی‌های وزارت امور مهاجرین و. . .

بازگشت به خبر