اعلان داوطلبی

anwari_morr

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موضوع: پروژه اعمار ۸.۷۴۱ کیلو متر جویچه های کنار سرک. جویچه های عبور آب از ساحه شهرک و ساخت آبشار و دیوار استنادی شهرک مهاجرین بنی ورسک ولایت پروان

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروژه اعمار ۸.۷۴۱ کیلومتر جویچه های کنار سرک و جویچه های عبور آب از ساحه شهرک و ساخت آبشار و دیوار استنادی شهرک مهاجرین بی ورسک ولایت پروان اشتراک نموده  و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دسک از آمریت تدارکات بدست آورده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان از ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر روز سه شنبه تاریخ ۱۲حمل سال ۱۳۹۹ به آمریت تدارکات واقع واصل آباد عقب فابریکه جنگلک ناحیه هفتم شهر کابل ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد تضمین آفر بصورت گرنتی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ یک ملیون افغانی بوده و جلسه آفر گشایی بروز سه شنبه ۱۲ حمل سال ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر در وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان تدویر می گردد.

داوطلبی های بیشتر...

یکشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۶ - ۱۴:۲۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطایی قرار داد

بدین وسیله با تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تداکات به اطلاع عموم رساینده می شود ، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در نظر دارد تهیه و تدارکات مقدار (16000) کیلو گرام گاز مایع . . .

شنبه ۱۳۹۹/۹/۸ - ۱۲:۹
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطایی قرار داد

بدین وسیله با تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود ، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در نظر دارد پروژه (تهیه و توزیع 500 بسته انرژی برق سولری شهرک . . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۵ - ۱۰:۵
Background image

تمدید اعلان داوطلبی

موضوع: تمدید اعلان داوطلبی پروژه تهیه (16000) کیلو گرام گاز مایع مورد ضرورت وزارت بابت زمستان سال 1399

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا . . .

بازگشت به داوطلبی ها