اعلان داوطلبی

anwari_morr

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موضوع: پروژه اعمار ۸.۷۴۱ کیلو متر جویچه های کنار سرک. جویچه های عبور آب از ساحه شهرک و ساخت آبشار و دیوار استنادی شهرک مهاجرین بنی ورسک ولایت پروان

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروژه اعمار ۸.۷۴۱ کیلومتر جویچه های کنار سرک و جویچه های عبور آب از ساحه شهرک و ساخت آبشار و دیوار استنادی شهرک مهاجرین بی ورسک ولایت پروان اشتراک نموده  و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دسک از آمریت تدارکات بدست آورده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان از ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر روز سه شنبه تاریخ ۱۲حمل سال ۱۳۹۹ به آمریت تدارکات واقع واصل آباد عقب فابریکه جنگلک ناحیه هفتم شهر کابل ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد تضمین آفر بصورت گرنتی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ یک ملیون افغانی بوده و جلسه آفر گشایی بروز سه شنبه ۱۲ حمل سال ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر در وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان تدویر می گردد.

داوطلبی های بیشتر...

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ - ۱۱:۳۷
Background image

اعلان داوطلبی

موضوع: پروژه اعمار ۸.۷۴۱ کیلو متر جویچه های کنار سرک. جویچه های عبور آب از ساحه شهرک و ساخت آبشار و دیوار استنادی شهرک مهاجرین بنی ورسک ولایت پروان

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ - ۱۱:۱۳
Background image

اعلان داوطلبی

موضوع: تهیه و توزیع(۶۰۰) بسته انر‌ژی برق سولری شهرک مهاجرین ولایت ننگرهار.

وزارت مهاجرین و عودت کننده گان از تمام واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ( تهیه و توزیع (۶۰۰) بسته . . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۳ - ۱۲:۴۵ کابل_افغانستان
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد:

بدین وسیله با تاسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت امورمهاجرین و عودت کنندگان در نظر دارد تهیه و تدارک مقدار (33 قلم روغنیات و فلتر باب) مورد . . .

بازگشت به داوطلبی ها