ولی الله جلال، معین مالی واداری وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، به تاریخ 3حوت سال روان، شهرکهای مهاجرین خلیل الله خلیلی والطفات را مورد برسی قرارداد.

sadam_morr
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۴ - ۱۲:۱۷
___________

 

معین مالی واداری وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان،ازشهرک های خلیل الله خلیلی والطفات دیدن نمود

         مطابق ماده، 31 فرمان 108 ریاست جمهوری ا.ا، وزارت امورمهاجرین،اداره انکشاف زون پایتخت وشاروالی کابل، موظف اند، شهرکهای را که قبل از انفاذ این فرمان ایجاد شده است، برسی وغرض رفع مشکلات آنها، طرح اصلاحی را، بریاست جمهوری، پیشنهاد نمایند.

        معین مالی واداری وزارت امور مهاجرین، درحالیکه والی کابل، مشاور معاونیت اول ریاست جمهوری، درامور مهاجرین، معین وزارت شهر سازی واراضی، معاون اداره زون انکشاف پایتخت ورییس موسسه هبیتات، با ایشان همراه بود، دو شهرک یاد شده را مورد برسی قرار دادند.

            شهرک مهاجرین خلیل الله خلیلی، واقع باریک آب، شامل 8 هزارو925 نمره قابل توزیع است ودر حال حاضر600 فامیل درآن زندگی می نمایند و 350 فامیل آنها، به کمک موسسات همکاراز برق آفتابی مستفید شده اند.

          درشهرک یادشده،6حلقه چاه آب آشامیدنی حفر شده است ودارای دوباب مکتب،دوباب کلینیک، یک مرکزآموزش کمپیوترویک صالون اجتماعات می باشد.

         شهرک الطفات، واقع ولسوالی شکردره ولایت کابل، قرار است، درساحه 3هزارو200 جریب زمین، اعمار شود.

 

 

 

 

تازه ترین خبر

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۵ - ۴:۴۸
Background image

وزیر امور مهاجرین؛ کمک های بشردوستانه امری حیاتی است اما به تنهایی نمی تواند ریشه اصلی مهاجرت و بیجاشدگی را برطرف کند

این مطلب توسط نورالرحمن اخلاقی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در نشست "گروه اصلی حمایت از استراتژی راه حل های منطقه یی برای پناهندگان افغانستان"، در کابل بیان شد.

در نشست افتتاحیه. . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۴ - ۱۲:۱۷
Background image

         ولی الله جلال، معین مالی واداری وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، به تاریخ 3حوت سال روان، شهرکهای مهاجرین خلیل الله خلیلی والطفات را مورد برسی قرارداد.

 

معین مالی واداری وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان،ازشهرک های خلیل الله خلیلی والطفات دیدن نمود

         مطابق ماده، 31 فرمان 108 ریاست جمهوری ا.ا، وزارت امورمهاجرین،اداره انکشاف زون. . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۴ - ۸:۳۶
Background image

وزیر امور مهاجرین با سفیر سویس؛ بیجاشدگی ریشه مهاجرت است

نور الرحمن اخلاقی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در مقر این وزارت با آقای بندیکت ادوارد دی سرجات سفیر سویس برای افغانستان و پاکستان، دیدار نموده و در رابطه به مدیریت و رسیدگی به. . .

بازگشت به خبر