ولی الله جلال، معین مالی واداری وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، به تاریخ 3حوت سال روان، شهرکهای مهاجرین خلیل الله خلیلی والطفات را مورد برسی قرارداد.

sadam_morr
Mon, Feb 22 2021 12:17 PM
___________

 

معین مالی واداری وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان،ازشهرک های خلیل الله خلیلی والطفات دیدن نمود

         مطابق ماده، 31 فرمان 108 ریاست جمهوری ا.ا، وزارت امورمهاجرین،اداره انکشاف زون پایتخت وشاروالی کابل، موظف اند، شهرکهای را که قبل از انفاذ این فرمان ایجاد شده است، برسی وغرض رفع مشکلات آنها، طرح اصلاحی را، بریاست جمهوری، پیشنهاد نمایند.

        معین مالی واداری وزارت امور مهاجرین، درحالیکه والی کابل، مشاور معاونیت اول ریاست جمهوری، درامور مهاجرین، معین وزارت شهر سازی واراضی، معاون اداره زون انکشاف پایتخت ورییس موسسه هبیتات، با ایشان همراه بود، دو شهرک یاد شده را مورد برسی قرار دادند.

            شهرک مهاجرین خلیل الله خلیلی، واقع باریک آب، شامل 8 هزارو925 نمره قابل توزیع است ودر حال حاضر600 فامیل درآن زندگی می نمایند و 350 فامیل آنها، به کمک موسسات همکاراز برق آفتابی مستفید شده اند.

          درشهرک یادشده،6حلقه چاه آب آشامیدنی حفر شده است ودارای دوباب مکتب،دوباب کلینیک، یک مرکزآموزش کمپیوترویک صالون اجتماعات می باشد.

         شهرک الطفات، واقع ولسوالی شکردره ولایت کابل، قرار است، درساحه 3هزارو200 جریب زمین، اعمار شود.

 

 

 

 

Latest news

Mon, Jun 14 2021 2:08 PM
Background image

Civil society organizations in Sweden called for return stop of Afghan migrants

In a virtual conversation with Wafiullah Kakar, Deputy Minister for Refugee Affair, a number of civil society and humanitarian organizations in Sweden called for finding a solution to. . .

Wed, Jun 09 2021 12:15 PM
Background image

Deputy Minister Kakar exchanged with Belgian Ambassador

Wafiullah Kakar, Deputy Minister for Refugee Affairs, met with Belgian Ambassador Mr. Philippe Bronchain on 08 June 2021.

Both sides valued the partnerships between Afghanistan and. . .

Tue, Jun 08 2021 2:12 PM
Background image

Deputy Minister Kakar meets with IOM Country Director in Ankara

Wafiullah Kakar, Deputy Minister for Refugee Affairs, who visited the Republic of Turkey as the head of a governmental delegation, talked with leaders of international organizations and. . .

BACK TO NEWS