تیم فوتبال شهرک مهاجرین باریک آب با مکتب بگرام مسابقه دوستانه برگزار کردند

sadam_morr

تیم فوتبال لیسه شهرک مهاجرین باریک آب با مکتب بگرام ولایت پروان مسابقه دوستانه فوتبال برگزار نموده که تیم شهرک مهاجرین باریک آب با شش گول تیم مقابل را شکست داده و پیروز شدند.

این مسابقه که روز یک شنبه، مورخ 6 اسد جاری برگزار شده بود، این تیم از طرف هییت که جهت اشتراک و تشویق هر چه بیشتر اطفال عودت کننده اعزام شده بود، مورد تقدیر و ستایش قرار گرفتند.