ریاست امور مهاجرین ولایت کندهار 100 فامیل بیجا شده را کمک نمود

sadam_morr

ریاست امور مهاجرین ولایت کندهار به همکاری اداره ضد حوادث برای (100) فامیل بیجا شده که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز شنبه 5 اسد سال جاری به مناسبت 100 همین سالگرد استقلال کشور 11 قلم مواد خوراکه توزیع نمود