مساعدت نقدی برای بیش از هزار خانواده در بدخشان رسانیده شد

sadam_morr
_____

برای یک هزارو 100 خانواده متضرر ناشی ازجنگ وحوادث طبیعی در ولسوالی کشم ولایت بدخشان به تاریخ سوم جوزا  مساعدت نقدی درهماهنگی اداره امور مهاجرین آنولایت توزیع شد.

کمک یادشده برای هر خانواده سروی شده، مبلغ 10 هزارو 900 افغانی بود که ازطریق موسسه CONCERN تهیه شده بود.