65 خانواده در پنجشیر کمک نقدی بدست آوردند

sadam_morr
65 خانواده در پنجشیر کمک نقدی بدست آوردند

 

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت پنجشیر به‌روز یک شنبه، 22 حمل برای 65 خانواده که از ولایات لغمان،نورستان،بغلان،تخار، بدخشان وبلخ به مرکز بیجاشده بودند، مساعدت نقدی توزیع کرد.

این مساعدتی با حمایت مالی کمیته مهاجرت دنمارک و هماهنگی اداره امور مهاجرین پنجشیر در دو مقدار متفاوت ( 7 هزار700 افغانی و 15 هزار افغانی) با حضور نماینده این اداره توزیع شد.