به 300 خانواده در فاریاب مواد خوارکی توزیع شد

sadam_morr
به 300 خانواده در فاریاب مواد خوارکی توزیع شد

ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولایت فاریاب با همکاری شماری از بازرگانان به‌روز شنبه، 21 حمل مساعدت خوراکی را برای 300  خانواده، بیجاشده ناشی از جنگ و بی بضاعت در آن ولایت توزیع نمود.

بسته‌های کمکی مواد غذایی که شامل 13 قلم می‌باشند با حضور والی، معاون والی، روسای حج و اوقاف و ریس امور مهاجرین در مرکز توزیع گردید.