به 421 خانواده در کندز مواد غذایی توزیع شد

anwari_morr
______________

ریاست امورمهاجرین و عودت کننده گان ولایت کندز با همکاری نهاد های مدد رسان به روزهای جمعه و شنبه (2 و3 عقرب) برای 421 خانواده که از ولسوالی خان آباد بیجاشده بودند مواد غذایی توزیع نمود.

کمک مذکور به هرفامیل 4بوجی آرد،14 کیلو دالنخود، 14 کیلو روغن و یک کیلو نمک از جانب موسسه WFP  بوده که با حضور نماینده این ریاست و موسسات همکار وزارت توزیع شد.