اعلامیه مطبوعاتی در پیوند به جلوگیری از مهاجرت های غیرقانونی و قربانی شدن شهروندان در مسیر قاچاق

anwari_morr
 
چهارشنبه 22 میزان 1399 ه ش
هرچند وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان همواره از طریق کانال های ارتباطی و مصاحبه مسئولان خویش به موضوع مهاجرت های غیرقانونی و قربانی شدن شهروندان در مسیر قاچاق پرداخته است، با آنهم به منظور تاکید و احساس مسئولیت بیشتر در این زمینه، ما کمپاین ملی میهن من – عزت من را به منظور جلوگیری از مهاجرت های غیرقانونی شهروندان به کشورهای همسایه به راه انداخته ایم. از چندی بدین سو پیام های مرتبط به موضوع بیشتر از طریق این کمپاین در خور شهروندان قرار داده می شود.
خواست ما از شهروندان کشور این است که دست به مهاجرت های غیرقانونی نزنند و اکیداً میخواهیم تا خانواده های محترم،کودکان شان را در مسیر قاچاقی اعزام نکنند، زیرا این مسیر را قاچاقچیان و گروه های تروریستی ناامن تر از آن ساخته که تصورش برای همگان سنگین تمام میشود.
ده کودک افغان که به پاکستان قاچاق شده بودند و اخیراً از سوی حکومت آن کشور به نمایندگی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در پشاور تحویل داده شده، مصداق بر این است که زمینه سوء استفاده قاچاقچیان و گروه های تروریستی از کودکان بیشتر است و خانواده های محترم متوجه این موضوع باشند تا کودکان شان را از طریق قاچاق به دامن نابودی نیاندازند.