وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان : آتش سوزی در کمپ موریا جدی تعقیب شود

sadam_morr

بر اساس گزارش نمایندگی وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان در شهر آتن پایتخت یونان، حوالی ساعت 5 بعد از ظهر یکشنبه 7 میزان سال روان، در یک کمپ مهاجرین بنام کمپ موریا در یونان آتش سوزی صورت گرفته و در نتیجه آن تعدادی جان باخته وتعدادی زخمی شده اند.

سفارت افغانستان در یونان و نمایندگی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با مقامات یونانی، پولیس و بخصوص مسئولان بخش مهاجرین آن کشور در تماس است و جهت نجات جان مهاجرین تلاش می نمایند و اجازه سفر یک هیئت دیپلوماتیک از سفارت افغانستان را به جزیره لیسبوس در خواست نموده است تا موضوع از نزدیک تحت بررسی قرار گیرد.

ازآنجاییکه اکثریت مهاجرین مقیم آن کمپ را افغان ها تشکیل می دهد، وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان با اظهار تاسف و تاثر ازاین فاجعه نگران است که بشتر آسیب دیده گان مهاجرین افغان باشند لذا سفارت افغانستان در یونان با مقامات آن کشور در تماس بوده در تلا نجات حیات مهاجرین و جلوگیری از متضرر شدن بیشتر شان می باشد.

قابل یادآوری است که پیش از این وخیم بودن وضعیت مهاجرین افغان در یونان توسط وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان با مسئولین آن کشور و سایر کشورهای اروپایی مطرح گردیده بود. همچنان اخیراً سفارت افغانستان در یونان نیز نگرانی اش را در ارتباط به ازدحام و بحرانی بودن وضعیت مهاجرین در کمپ موریا را در ملاقات هایش با سفرای کشورهای اروپایی و ایالت متحده امریکا شریک ساخته بود.