گزارش های مرکزی

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۵ - ۱۱:۲۷

سرپرست و نامزد وزیر وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان معرفی شد

نور رحمن اخلاقی شام دوشنبه 24 سنبله سال روان توسط امر الله صالح معاون نخست ریاست جمهوری به حیث سرپرست و نامزد وزیر وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان معرفی شد.