خبراخبار

چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۲ - ۱۵:۶
Background image

وزارت امور مهاجرین یک ورکشاپ را به منظور تامین ارتباطات موثر دایر کرد

این ورکشاپ با همکاری مشترک آمریت جندر وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان و مشارویت ارتقای ظرفیت این وزارت به منظور تامین ارتباط موثر کارمندان با ولایات با سایر نهادها، روز چهارشنبه 22 عقرب سال روان برگزار شد.

دراین کارگاه آموزشی که در تالار جلسات وزارت دایر گردید، چگونگی تامین ارتباط انواع ارتباطات و ارتباط غیر مستقیم بخصوص چگونگی ایمیل نویسی معیاری به اشتراک کنندگان آموزش داده شد. احمدولی حکمی. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۲ - ۱۴:۵۶
Background image

وزیر امور مهاجرین خواهان تامین شفافیت بیشتر روئسای ولایات در امور کاری شان شد

در نشست که وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، چهارشنبه 22 عقرب سال روان با روئسا و کارمندان 17 ولایت کشور داشت از آنان خواست که در امور کاری شان به تامین شفافیت بیشتر توجه نماید. این. . .

Latestنمایش همه

پنجشنبه ۱۳۹۸/۸/۲ - ۱۲:۲۸
Background image

وزارت امور مهاجرین یک تفاهمنامه همکاری به منظور استقرار بیجاشدگان در ولایات شمال امضا کرد

یک تفاهمنامه همکاری میان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و موسسه یونین اید در رابطه به ادغام و استقرار بیجاشدگان در ولایات بلخ، جوزجان و سمنگان به امضا رسید.

این تفاهمنامه روز. . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۵ - ۸:۳۱
Background image

وزیر امور مهاجرین با والی هرات روی مدیریت مشترک بیجاشدگان داخلی و برگشت کنندگان در آن ولایت صحبت کرد

سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان که به منظور بررسی وضعیت بیجاشدگان داخلي، برگشت کنندگان و بررسی کار کرده‌های نهاد های بین المللی به هرات سفر کرده است، با والی آن. . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۵ - ۸:۲۹
Background image

سنگ تهداب یک مکتب برای اطفال برگشت کننده در ولایت هرات گذاشته شد

سنگ تهداب یک مکتب در ساحه داش خانه جبرئیل هرات که اکثریت باشندگان آنرا برگشت کنندگان تشکیل می دهد، با حضور وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان و مسئولین حکومت محلی آن ولایت گذاشته شد.

سید. . .

خبر گذشتهنمایش همه

چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۲ - ۱۵:۶

وزارت امور مهاجرین یک ورکشاپ را به منظور تامین ارتباطات موثر دایر کرد

این ورکشاپ با همکاری مشترک آمریت جندر وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان و مشارویت ارتقای ظرفیت این وزارت به منظور تامین ارتباط موثر کارمندان با ولایات با سایر نهادها، روز چهارشنبه 22. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۲ - ۱۴:۵۶

وزیر امور مهاجرین خواهان تامین شفافیت بیشتر روئسای ولایات در امور کاری شان شد

در نشست که وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، چهارشنبه 22 عقرب سال روان با روئسا و کارمندان 17 ولایت کشور داشت از آنان خواست که در امور کاری شان به تامین شفافیت بیشتر توجه نماید. این. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۲ - ۱۴:۵۰

معین امور پناهندگان با سفیر افغانستان در یونان دیدار کرد

دکتور عالمه معین امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان با میرویس صمدی سفیر افغانستان در یونان روی وضعیت مهاجرین افغان در آن کشور صحبت نمود. وی از سفیر افغانستان خواست که به. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۲ - ۱۴:۵۰

وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان از کارکردهای سفیر افغانستان در یونان تقدیر کرد

سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان روز چهارشنبه 22 عقرب، با اهدای یک تقدیرنامه از کارکردهای میرویس صمدی سفیر افغانستان در یونان تقدیر و خواهان همکاری و توجه بیشتر به. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۲ - ۸:۱۲

وزارت امور مهاجرین دارای سیستم گزارش دهی آنلاین شد

سیستم گزارشدهی آنلاین یکی از قدم های حکومت داری الکترونیکی در وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان ایجاد شده و این وزارت به روئسای و کارمندان ولایتی اش این سیستم را آموزش می دهد تا به زودی. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۲ - ۸:۱۰

شورای مردمی ولسوالی اشترلی ولایت دایکندی با وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان دیدار کرد

شورای مردمی ولسوالی اشترلی ولایت دایکندی با حضور در مقر وزارت، با سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان دیدار و مشکلات بیجاشدگان و برگشت کنندگان آن ولسوالی را با وی در میان. . .