گالری رسانه

ملاقات وزیر امور مهاجرین با معاون اداره تنظیم امورزندانها

جریان سخنرانی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندګان در سیلو مرکزی کابل

جریان سخنرانی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندګان در سیلو مرکزی کابل

یکهزار نفر مهاجر افغان، جهت ادای حج، از طریق وزارت امور مهاجرین عازم عربستان سعودی می شوند

د مهاجرينو چارو وزارت له لارې زره تنه افغان مهاجرين د حج د فريضې لپاره سعودي عربستان ته ځي

د مهاجرينو چارو وزارت له لارې زره تنه افغان مهاجرين د حج د فريضې لپاره سعودي عربستان ته ځي

یکهزار نفر مهاجر افغان، جهت ادای حج، از طریق وزارت امور مهاجرین عازم عربستان سعودی می شوند

هموطنان عزیز ! بیاید وطن خویش را آباد بسازیم. ۳

ګرانو هیواد والو !راځئ خپل وطن آباد کړو ۳

ګرانو هیواد والو ! راځئ خپل وطن آباد کړو ۲

هموطنان عزیز! بیاد وطن خویش را آباد سازیم. ۲

بیاید وطن خویش را آباد سازیم

راځئ خپل هېواد آباد کړو

د نيالګيو د اېښودل په مراسموکې د مهاجرينوچارو وزارت د چارواکو شتون

حضور مقامات وزارت امور مهاجرین در مراسم نهال شانی

پروژه شلتر سازی و ترمیم خانه های افراد بی بضاعت و عودت کننده در ناحیه ششم شهر کابل آغاز شدده است.

Pagination