لایحه وظایف کارمند ثبت بایومتریک کندهار

sadam_morr
پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۰ - ۹:۴۲

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

عنوان وظیفه                    : کارمند ثبت بایومتریک

وزارت /اداره                    : امورمهاجرین وعودت کنندگان

گزارش دهی           : رییس امور مهاجرین ولایت

تعداد بست                :1

محل وظیفه               : کندهار

هدف وظیفه: جمع آوری معلومات دقیق و موثق، اطمینان از صحت و سقم معلومات و ثبت معلومات بایومتریک

…………………………………………………………………………………………………………

مسئولیت های وظیفوی:

 • ترتیب پلان کاری سالانه در مطابقت به پلان پروژه.
 • جمع آوری معلومات دقیق و موثق مستفدین و ثبت آن در سیستم
 • ثبت معلومات و تثبیت هویت مراجعین و جلوگیری از ورود تذکره های تذویری در سیستم
 • رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون، فرمان 305 ریاست جمهوری
 • ترتیب و تنظیم معلومات حاصله ناشی از ثبت و بایومتریک مراجعین در سیستم
 • ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت های روزمره
 • تشخیص کمی و کاستی ها و ارایه مشوره های مثمر کاری به شعبات مربوط جهت برطرف ساختن آن؛
 • اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات، مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.

……………………………………………………………………………………………………....

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 • حداقل لیسانس علوم اجتماعی، مدیریت عمومی، ژورنالیزم، ارتباطات، ادبیات، اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی، کمپیوتر ساینس،انجنیری، فلسفه و جامعه شناسی، علوم طبی و سایر رشته های مرتبط به درجات تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.
 • حداقل 2 سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
 • تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی به زبان انگلیسی.
 • مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

 

متقاضیان محترم واجد شرایط از تاریخ نشر اعلان، می توانند لایحه وظایف بست متذکره را از سایت وزارت بدست آورده و اسناد سوابق خویشرا به ایمیل آدرس  Vacancies.morr@gmail.com  الی ۱۶سرطان ۱۴۰۰ ارسال نمایند.

دانلود فورم درخواستی کارکنان خدمات ملکی

 

مربوطه دندېنورې دندې

بیرته تګ