لایحه وظایف متخصص GIS ( GIS Specialist)

anwari_morr
شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۶ - ۸:۴۷

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

عنوان وظیفه                           : متخصص GIS     ( GIS Specialist)

وزارت /اداره                             : امورمهاجرین وعودت کنندگان

گزارش دهی                              : رییس برنامه حمایت تخنیکی برای ایجاد کنسرسیوم

محل وظیفه               :کابل

…………………………………………………………………………....

هدف وظیفه: جمع آوری، ویرایش، ذخیره سازی و بهنگام سازی اطلاعات مکانی و توصیفی، دیجیتالی نمودن (Digitizing) عکس های فضایی، نقشه های اسکن شده و بروز رسانی نقشه های موجوده و تهیه و ترتیب نقشه های مورد نیاز این ریاست با استفاده از وسایل و سامان الات مربوط (GIS ) به منظور تطبیق چهار چوب پلان

……………………………………………………………………………

مسئولیت های وظیفوی:

تهیه وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره؛

نگهداری و استفاده نرم افزارها و دیگر اجزای مهم مرتبط به سیستم معلومات جفرافیایی.

ساختن  نقشه های جغرافیایی (شامل نقشه های شهری، نقشه های تیماتیکی و …) و گراف ها  با استفاده از نرم افزار GIS و تجهیزات مربوطه.

گرد آوری معلومات جغرافیایی ای از منابع مختلف از جمله مشاهده ساحه، تصویر برداری توسط ستلایت (سایتهای مختلف مانند USGS, LAND SAT  و …،) و تصاویر برداری از ساحه و نقشه های موجوده.

Data Entry اطلاعات جمع آوری شده از ساحات تحت پلان در سیستم معلومات جغرافیایی(GIS)

انجام فعالیتهای کامپیوتری با نر م افزار GIS جهت ورود، آماد ه سازی، کنترل کیفیت و پردازش اطلاعات مکانی و توصیفی

جمع آوری اطلاعات خام Raw data از ادارات و دفاتر زیربط جهت تهیه نقشه های توپوگرافی و جغرافیایی بکارگیری نرم افزارهای مرتبط با سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از راه دور (RS) وبهره برداری از Google Earth  جهت تهیه اطلاعات مکانی مورد نیاز.

دیجیتلایز نقشه های توپو گرافی وپارسل بندی قطعات زمین به شکل Cluster.

پروسس ارقام از جی پی اس ترمبل به نرم افزار های مربوط امور نقشه برداری.

ارتقای ظرفیت کارمندان داخل تشکیل،backup data در یک hard disk جدا .

ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و در صورت لزوم به رهبری برنامه از فعالیت ها و دستاورد های مربوط برنامه.

اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

..............................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

حد اقل سند تحصیلی لیسانس  در رشته های کمپیوتر ساینس،GIS ،انجنیری و سایر رشته های مرتبط به وظیفه ،به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.

تجربه : پنج سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی به زبان انگلیسی.

مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

 

متفاصیان واجد شرایط میتوانند فورمه در خواستی کارکنان خدماتل ملکی را دانلود و ضمیمه اسناد، تجربه کاری و اسناد های تحصیلی خویش را الی(10یوم تقویمی) که اعباتر از 6 الی 15 جدی 1399میشود، به ایمیل آدرسvacancies.morr@gmail.com ارسال نمایند.

 

 

Documents

دانلود فورمه در خواستی کارکنان خدمات ملکی

مربوطه دندېنورې دندې

بیرته تګ