لایحه وظایف متخصص پالیسی و پلان Policy and planning specialist

anwari_morr
شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۶ - ۸:۴۷

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

عنوان وظیفه                     : متخصص پالیسی و پلان Policy and planning specialist

وزارت /اداره                    : امورمهاجرین وعودت کنندگان

گزارش دهی                     : رییس برنامه حمایت تخنیکی برای ایجاد کنسرسیوم

محل وظیفه               :کابل

………………………………………………………………………………………………………....

هدف وظیفه: مراقبت و نظارت از پلان پروژه ها، هماهنگی با تیم کاری موظف به منظور تطبیق پروژه ها.

…………………………………………………………………………………………………………

مسئولیت های وظیفوی:

تهیه وترتیب پلان ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان عمومی مربوطه جهت نیل به اهداف تعین شده.

ارائه مشوره‌های تخنیکی در مورد پلان‌گذاری و سیستم گزارش‌دهی به سایر ریاست‌های مرکزی و ولایتی در صورت

تصنیف و تفکیک نیازمندی‌ واحدهای ذیربط وزارت در مرکز و ولایات با در نظر داشت اولویت‌های پیشبینی شده جهت تهیه و ترتیب پلان انکشافی در زمینه؛

تحلیل و توحید  پلان‌ تطبیقی بخش های ذیربط جهت ارائه به رییس برنامه

طرح و ترتیب رهنمودهای پلان‌گذاری وگزارش‌دهی، جمع‌آوری معلومات و شاخص‌های پلان استراتیژیک و ارسال آن به ریاست‌ برنامه

جمع‌آوری ارقام و احصائیه‌های معلوماتی، ضروریات و نیازمندی‌های وزارت غرض طرح و ترتیب پلان انکشافی

طرح و ترتیب پروپوزل‌ پروژه‌های انکشافی در مطابقت با استراتیژی و پالیسی برنامه

ایجاد هماهنگی و نظارت از تطبیق  پروژه‌ها در مطابقت با پالیسی،  استراتیژی و پلان تطبیقی و ارائه گزارش آن‌ها به مقامات ذیربط؛

اشتراک در جلسات کمیته‌های تخنیکی بین‌الوزارتی (پالیسی سازی و پلان‌گذاری)

اجرای سایر وظایف کهاز طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود.

……………………………………………………………………………………………………....

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

حد اقل سند تحصیلی لیسانس  در رشته های اقتصاد، اداره عامه، حقوق، علوم سیاسی،علوم اجتماعی، پالیسی عامه و سایر رشته های مرتبط به وظیفه، به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.

تجربه : پنج سال تجربه مرتبط به وظیفه

تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی به زبان انگلیسی.

مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

 

 

متفاصیان واجد شرایط میتوانند فورمه در خواستی کارکنان خدماتل ملکی را دانلود و ضمیمه اسناد، تجربه کاری و اسناد های تحصیلی خویش را الی(10یوم تقویمی) که اعباتر از 6 الی 15 جدی 1399میشود، به ایمیل آدرسvacancies.morr@gmail.com ارسال نمایند.

 

 

Documents

فورم درخواستی کارکنان خدمات ملکی

مربوطه دندېنورې دندې

بیرته تګ