لایحه وظایف متخصص منابع بشری HR Specialist

anwari_morr
شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۶ - ۸:۴۷

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

Location

کابل_افغانستان

عنوان وظیفه                    : متخصص منابع بشری  HR Specialist

وزارت /اداره                    : امورمهاجرین وعودت کنندگان

گزارش دهی                      : رییس برنامه حمایت تخنیکی برای ایجاد کنسرسیوم

محل وظیفه              :کابل

………………………………………………………....

هدف وظیفه: همکاری در تطبیق پالیسی های منابع بشری، پلان گذاری و ارتقای ظرفیت کارکنان در هماهنگی به ریس برنامه.

مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری در مطابقت با پلان ریاست برنامه جهت حصول اهداف اداره.
 2. ارایه نظریات و پیشنهادات در طرح، ترتيب و تنظيم ساختار تشكيلاتی تشکیل سالانه، تحلیل و ترتیب لایحه وظایف کارمندان اداره در هماهنگی با ریس برنامه.
 3. پلان گذاری منابع بشری، طرح سیستم های استخدام، سوانح و رهنمایی کارکنان منابع بشری با سیستم های جدید.
 4. طرح و تدوین کانسپت نوت ها در رابطه با آموزش کارکنان، سیستم سازی منابع بشری و طرزالعمل های منابع بشری به منظور شریک سازی آن به دونرها.
 5. همکاری در تدوین و ترتیب رهنودها و طرزالعمل های منابع بشری 
 6. همکاری در تطبیق نیاز سنجی آموزشی، دایر نمودن برنامه های آموزشی، سیمینارها، ورکشاپها، جلسات و  برنامه های دوره آموزش عملی و مهیا نمودن مواد درسی و مطالعاتی در هماهنگی با متخصص ارتقای ظرفیت .
 7. ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای ریاست منابع بشری بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوطه.
 8. همکاری در تنظیم یک سیستم منظم فایلنگ جهت سهولت در آرشیف دوسیه های رقابتی و امورات ذاتی کارمندان پروژه
 9. اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف ریاست مربوطه به وی سپرده میشود.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 • داشتن حداقل سند لیسانس در رشته های (مدیریت منابع بشری، اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، اداره عامه، اداره تجارت، مدیریت عمومی، حکومت داری، علوم اجتماعی) و سایر رشته های مرتبط به درجه های تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.
 • حداقل پنج سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
 • تسلط به یکی از زبان های رسمی ( دری و پشتو) کشور و آشنایی به زبان انگلیسی
 • آشنایی با برنامه های کامپیوتری و استفاده از انترنیت
 • آشنایی با قوانین، پالیسی ها، طرزالعمل ها و مقرره های خدمات ملکی

 

متفاصیان واجد شرایط میتوانند فورمه در خواستی کارکنان خدماتل ملکی را دانلود و ضمیمه اسناد، تجربه کاری و اسناد های تحصیلی خویش را الی(10یوم تقویمی) که اعباتر از 6 الی 15 جدی 1399میشود، به ایمیل آدرسvacancies.morr@gmail.com ارسال نمایند.

Documents

دانلود فورمه در خواستی کارکنان خدمات ملکی

مربوطه دندېنورې دندې

بیرته تګ