لایحه وظایف متخصص عودت و راه حل های دایمی

sadam_morr
سه‌شنبه ۱۴۰۱/۶/۱۵ - ۱۱:۵۰

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

عنوان وظیفه                           : متخصص عودت و راه حل های دایمی

وزارت /اداره                              : امور مهاجرین و عودت کنندگان

گزارش دهی                                : مدیر ارشد برنامه

معاش                      : مطابق لایحه NTA   ( C3)                                                     

………………………………………………………………………………………………………....

هدف وظیفه: هماهنگی، تامین ارتباط، پیشنهاد طرح و ایجاد راه های حل برای عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی

…………………………………………………………………………………………………………

مسئولیت های وظیفوی:

 1.  تهیه و ترتیپ پلان ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف تعین شده.
 2.  هماهنگی با نهاد های ملی و بین اللملی مطابق پالیسی وزارت به منظور فراهم سازی عودت داوطلبانه، ادغام مجدد و دریافت راه حل دایمی.
 3.  سهم گیری فعال در تجدید پلان ها و پروگرام های موجود وزارت که بطور مستقیم و غیر مستقیم از بیجاشدگان داخلی و عودت کنندگان حمایت مینماید.
 4.  هماهنگی و ارتباط با کمیته بیجاشدگان داخلی ولایتی و ارایه تسهیلات لازم در سازماندهی و تعقیب فعالیت های کلیدی (Return and Displacement Working Group).
 5.  پیشنهاد طرح های جدید غرض رسیدگی به معضلات موجود بیجاشدگان داخلی و عودت کننده ګان در ساحات مختلف و دریافت راه حل دایمی برای آنها.
 6.  هماهنگی و تامین روابط با مسولین مربوط بیجاشدگان داخلی و عودت کنندگان.
 7.  ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های به رهبری برنامه.
 8.  اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقررات و اهداف برنامه سپرده میشود.
 9. ……………………………………………………………………………………………....

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 • حد اقل سند تحصیلی لیسانس  در رشته های اقتصاد، اداره عامه، حقوق، مدیریت، علوم اجتماعی، ادبیات، ژورنالیزم و رشته های مرتبط به وظیفه و به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.
 • تجربه : چهار سال تجربه مرتبط به وظیفه.
 • داشتن حسن سیرت و شهرت نیک
 • تسلط به زبان های رسمی( پشتو و دری) و انگلیسی.
 • مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

Documents

دانلود فورم در خواستی

مربوطه دندېنورې دندې

بیرته تګ