لایحه وظایف متخصص ارشد مالی و اداری

sadam_morr
سه‌شنبه ۱۴۰۳/۳/۲۲ - ۱۳:۲۱

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

Location

ناحیه هفتم واصل آباد عقب فابریکه جنکلک

متخصص ارشد مالی و اداری

عنوان وظیفه:  

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان

وزارت/ اداره  : 

رئیس مالی و اداری

گزارشده به  : 

کابل

موقعیت بست  : 

   (1)

تعداد بست  : 

مطابق لایحه  NTA (B1)

معاش :

برنامه تخنیکی حمایت از اسکان دایمی عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی

پروژه:

  .............................................................................................................

هدف وظیفه: مدیریت مؤثر و بهینه منابع مالی، اجناس، و وسایل نقلیه وزارت به منظور استفاده بهینه بودجه وجلوگیری از هدر رفتن منابع، و تضمین بهره‌وری و شفافیت در عملیات و گزارش‌دهی‌های مالی

  ...........................................................................................................

وظایف تخصصی بست:

 1. همکاری با ریاست مالی و اداری وزات به منظور تدوین بودجه سالانه (عادی و انکشافی) با توجه به اولویت ها و اهداف استراتیژیک وزارت و حصول اطمینان از مطابقت بودجه تنظیم شده با مقررات و دستورالعمل های مالی
 2. همکاری با آمریت بودجه پیرامون پیگیری و نظارت بر نحوه مصرف بودجه واحد های اولی و دومی برای اطمینان از استفاده موثر و جلوگیری از هدر رفتن منابع مالی؛
 3. طرح و برنامه ریزی چگونگی ترتیب و توحید تمامی نیازمند های واحد های اولی و دومی با نظر داشت بودجه منظور شده بمنظور صرفه جویی در مصرف بودجه؛
 4. تجزیه و تحلیل گزارش های مالی به منظور اطمینان از شفافیت و دقت در گزارش ها و تصمیم گیری های استراتیژیک؛
 5.  ارایه مشوره های لازم و موثر پیرامون مسایل بودجوی، مالی، حسابی و اداری به منظور بهبود امور ریاست؛
 6. همکاری با مدیریت عمومی اجناس پیرامون اجرای سیستم های کنترول موجودی به منظور جلوگیری از کمبود یا انباشت های غیر ضروری اجناس و ترتیب بیلانس فاضلات و باقیات و اجرای آن در دتیابس اجناس؛
 7. تطبیق پلان موجودی دیپوی اجناس در شروع و ختم سال مالی غرض تثبیبت فاضلات و باقیات اجناس در مرکز و لایات؛
 8. برنامه ریزی و انکشاف میکانیرم ها بمنظور استفاده بهتر از پروزه جات، روغنیات و سایط نقلیه وزارت؛
 9. برنامه ریزی و هماهنگی عملیات حمل و نقل برای اطمینان از بهره وری و کارآیی؛
 10. ارایه طرح ها به بخش مربوط پیرامون تنظیم دیتابیس جهت مشخصات املاک مرکز و ولایات با حدود و اربعه آن؛
 11. تشخیص چالش ها و مشکلات در بخش  مدیریت ترانسپورت و محاسبه اجناس و تحلیل آن بمنظور دریافت راه حل؛

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه درمطابقت با پلان عمومی وزارت جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده.
 2. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت.
 3. اجرای سایر وظایف که از طرف آمر مربوطه مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده می شود.

وظایف هماهنگی:

 1. ایجاد هماهنگی میان بخش های مرتبوط و وزارت مالیه و دایر نمودن جلسات با تیم تخیکی جهت حل مشکلات                                                                            .... ..... ............................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 • حد اقل سند تحصیلی لیسانس و به رشته های مرتبط به وظیفه و درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.
 • داشتن تجربه کار ی مرتبط به وظیفه(۵) سال برای ماستر و(۷) سال  برای لیسانس. 
 • داشتن حسن سیرت و شهرت نیک
 • تسلط به زبان های رسمی( پشتو و دری) و انگلیسی.
 • مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه .

Morr.recruitnent@gmail.com

Documents

دانلود فورم درخواستی

مربوطه دندېنورې دندې

بیرته تګ