دومین جلسه کمیته اضطراری جلوگیری شیوع ویروس کرونا، اوقات کاری برای وزارت خانه و ادارات مستقل را فیصله نمود

anwari_morr
Sat, Mar 21 2020 9:10 AM
دومین جلسه کمیته اضطراری جلوگیری شیوع ویروس کرونا، اوقات کاری برای وزارت خانه و ادارات مستقل را فیصله نمود

به اساس دومین جلسه کمیته اضطراری جلوگیری شیوع ویروس کرونا که تحت رهبری استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری به روز سه شنبه 27 حوت1398 در صدارت برگزار گردید در مورد تایم کاری ادارات رسمی فیصله گردید که اوقات کاری در وزارت خانه ها و ادارات مستقل ، از 8 صبح الی 1 بعد از ظهر فیصله و تائید گردید.

در این جلسه 21 تن از وزرا، معینان ، رییس دفتر مقام عالی ریاست جمهوری، اداره احصاییه و معلومات ، اداره ارتباط عامه و استراتیژیک ریاست جمهوری ، سره میاشت ، شورای عالی طبی و اداره تداکات ملی، اعضای جلسه کمیته اضطراری جلوگیری شیوع ویروس کرونا بودند .

قابل ذگر است که در جلسه یاد شده داکتر عالمه معین امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان نیز عضوکمیته اضطراری جلوگیری شیوع ویروس کرونا را دارد.

Latest news

Wed, Mar 04 2020 1:27 PM
Background image

The Deputy Minister of Refugee Affairs and Ambassador of Turkey Discussed on Immigrants Recent Issues

On Tuesday, Hoot 13th, the deputy minister of refugee affairs. Dr. Alema and Turkey’s ambassador Mr. Ozan Ortoghrol discussed on Afghan refugees and recent issues in Turkey. Their. . .

Mon, Oct 14 2019 10:54 AM
Background image

26 Returnees Families Received Cash Assistance in Helmand Province

 On Wednesday October 9, 2019 of the current year DoRR of Helmand province with cooperation of HAPA have assisted cash for those returnees who had come to country in 2018 and 2019

The. . .

Mon, Oct 14 2019 10:53 AM
Background image

Displaced Families Received Contribution in Badghis Province

                              On Thursday October 10, 2019 of the current year DoRR of Badghis province with cooperation of WFP Have assisted food items for 20 displaced families.

 Di. . .

BACK TO NEWS