به بیش از سه هزار خانواده در یک هفته گذشته در سراسر کشور کمک رسانی شد

sadam_morr
Sun, Jan 12 2020 3:21 PM
به بیش از سه هزار خانواده در یک هفته گذشته در سراسر کشور کمک رسانی شد

3 هزار و 289 خانواده بیجاشده و نیازمند طی یک هفته گذشته به رهبری وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و توسط موسسات بین المللی همکار، کمک دریافت نمودند. این خانواده ها در اثر ناامنی و مشکلات ناشی از وجود جنگ محلات اصلی شان ترک و در مربوطات ولایات بدخشان، هلمند، غزنی، کاپیَسا، پکتیکا، فراه، کنر، بلخ، بامیان، غور، کندز و قندهار مسکن گزین شده اند. کمک های توزیع شامل پول نقد، مواد غذایی، بسته وسایل خانه و آشپزخانه، بسته وسایل حفظ الصحه و البسه زمستانی، است که از تاریخ 14 الی 19 جدی سال روان توزیع گردیده است.

Latest news

Thu, Sep 24 2020 11:35 AM
Background image

At Least 40 Thousand Families Received Assists Across the Country

Within last month (22th of August_20 of September) at least 43 thousand and 594 families were received humanitarian assists in 25 provinces.

The assists which includes some food and. . .

Thu, Sep 24 2020 8:32 AM
Background image

Mr. Akhlaqi meet Deputy Ambassador of Germany in Kabul

On Wednesday. 23th of September, Both, the acting minister of refugees and repatriations and the deputy to the ambassador of Germane in Kabul stressed on more coaction and efforts for. . .

Wed, Sep 23 2020 11:11 AM
Background image

More than Eight Thousand Afghan Refugees Have Returned from Iran Within one month

Since (22th of August_20 of September), at least 81 thousand and 566 individuals have crossed the Islam Qala and Milak, the two borders between Afghanistan and Iran. Most of them have. . .

BACK TO NEWS