به بیش از سه هزار خانواده در یک هفته گذشته در سراسر کشور کمک رسانی شد

sadam_morr
Sun, Jan 12 2020 3:21 PM
به بیش از سه هزار خانواده در یک هفته گذشته در سراسر کشور کمک رسانی شد

3 هزار و 289 خانواده بیجاشده و نیازمند طی یک هفته گذشته به رهبری وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و توسط موسسات بین المللی همکار، کمک دریافت نمودند. این خانواده ها در اثر ناامنی و مشکلات ناشی از وجود جنگ محلات اصلی شان ترک و در مربوطات ولایات بدخشان، هلمند، غزنی، کاپیَسا، پکتیکا، فراه، کنر، بلخ، بامیان، غور، کندز و قندهار مسکن گزین شده اند. کمک های توزیع شامل پول نقد، مواد غذایی، بسته وسایل خانه و آشپزخانه، بسته وسایل حفظ الصحه و البسه زمستانی، است که از تاریخ 14 الی 19 جدی سال روان توزیع گردیده است.

Latest news

Wed, Nov 18 2020 2:47 PM
Background image

Deputy Minister Kakar meets with Representative of British Embassy

 

At the meeting with Migration Attaché of the British Embassy in Afghanistan on 16 November 2020, Deputy Minister for Refugee Affairs Mr. Wafiullah Kakar expressed his appreciation. . .

Mon, Nov 16 2020 9:08 AM
Background image

Memorandum of Understanding between MoRR and Norwegian Government needs to be revised

 

Wafiullah Kakar, Deputy Minister for Refugee Affairs, met with the Norwegian Ambassador to Afghanistan Mr. Ole Andreas Lindeman on 12 November 2020.

The Norwegian ambassador. . .

Thu, Nov 12 2020 12:58 PM
Background image

8th Session of EU-Afghanistan Joint Way Forward High-Level Working Group Migration

The eighth session of the Afghanistan-EU Joint Working Group, in which EU Member States and the European Commission attended, was held virtually on Wednesday, 11 November 2020. Both. . .

BACK TO NEWS