د راستنیدونکو او د بیځایه شوو آفیسر د دندې لایحه

anwari_morr
پنجشنبه ۱۴۰۱/۳/۲۶ - ۱۰:۴۶

دنشر تاریخ

د ختمیدو تاریخ

عنوان وظیفه                           : آفیسر عودت و بیجاشدگان

وزارت /اداره                              : امور مهاجرین و عودت کنندگان

گزارش دهی                                : مدیر ارشد برنامه

موقعیت بست             : ( کابل )                                                                                      

تعداد بست                : 1 بست 

………………………………………………………………………………………………………....

هدف وظیفه: سهمگیری فعال با بخش های مربوطه در بخش بیجاشدگان و عودت کنندگان

……………………………………………………………………………………………………

مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری هفته وار،  ماهانه و ربعوار در مطابقت به پلان پروژه.
 2. همکاری در طرح پیشنهاد غرض رسیدگی به معضلات موجود بیجاشدگان و عودت کنندگان
 3. سهمگیری فعال در طرح پلان های کاری بخش مربوطه جهت تطبیق و غنامندی کاری
 4. همکاری در تطبیق برنامه های مناسب مبتنی بر ساحه بخاطر استقرار بیجاشدگان و عودت کنندگان
 5. هماهنگی و تامین روابط با مسولین برنامه های استقرار مجدد به منظور استفاده موثر از استعداد ها و توانایی های بیجاشدگان و عودت کنندگان
 6. سهمگیری در هماهنگی رسیدگی به معضلات موجود در محلات مسکونی بیجاشدگان و عودت کنندگان
 7. ترتیب و تدویر جلسات بین الوزارتی ګروپ کاری عودت و بیجاشدګی در هر ربع سال.
 8. ترتیب و ارایه پروپوزل های مؤثر برای تطبیق پروژه ها در بخش بیجاشدگان و عودت کنندگان
 9. ارایه گزارش ماهوار و ربعوار عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد ها به مدیر پروژه
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

……………………………………………………………………………………………………....

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 • حد اقل لیسانس و به درجه های تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.
 • داشتن سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
 • داشتن مهارت های لازم و مرتبط به وظیفه
 • داشتن حسن سیرت و شهرت نیک
 • تسلط به زبان های رسمی( پشتو و دری) و آشنایی به زبان  انگلیسی

Documents

دانلود فورم درخواستی

مربوطه دندېنورې دندې

بیرته تګ