ورکشاب مدیریت و کنترول استرس و مراقبت های خودی برای کارمندان اناث وزارت امور مهاجرین برگزار شد

anwari_morr
Mon, Sep 07 2020 11:35 AM
44

ورکشاپ کارگاه آموزشی در مورد استراتژی های کنترول استرس و مراقبت های خودی؛ روز یکشنبه 16 سنبله سال روان با همکاری مشترک آمریت جندر و مشاوریت ارتقای ظرفیت وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان در مقر وزارت تدویر یافت.

در این ورکشاپ شماری از زنان کارمندان در وزارت اشتراک داشتند و نکات قابل توجه در رابطه به مدیریت استرس و مراقبت های خودی در شرایط کرونایی توسط آموزگار و مشاور روانی موسسه بین المللی روانی- اجتماعی(اپسو) به بحث گرفته شد.

در مهمترین بخش های این کارگاه آموزشی آمده است که استرس مرد و زن نمی شناسد اما تبعیض های جنسیتی سبب شده است که زنان بیشتر از این ناحیه متضرر شوند. در این ورکشاپ پیرامون واکنش های نا هنجار در برابر استرس ها و فشار ها و راه های مقابله به آن معلومات داده شد و اشتراک کنندگان تدویر چنین برنامه ها را در جهت رفع استرس و راه های مقابله با آن مفید دانستند.

#میهن_من_عزت_من #زما_هیواد_زما_ویاړ

Latest news

Thu, Sep 17 2020 9:50 AM
Background image

The Country Director of UNHCR Meet the Acting Minister of MoRR

ON Wednesday, 16th of September, in an introduction appointment with Mr. Noor Rahman Akhlaqi the Acting Minister of Ministry of Refugee and Repatriation the country director of united. . .

Tue, Sep 15 2020 1:34 PM
Background image

The Acting Minister of Refugees and Refugees Introduced

On Monday, 14th of September, the vice president Mr. Amrullah Saleh introduced Mr. Noor Rahman Akhlaqi as acting minister for ministry of Refugee and Repatriation (MoRR).

While speech,. . .

Sat, Aug 29 2020 9:03 AM
Background image

Voluntarily Return After Peace; MoRR Planning for Sustainable Integration of Returnees  

On Thursday, August 27th, via a video conference with the director of migration department of United States Embassy in Afghanistan (USEA), the minister of refugee and repatriation have. . .

BACK TO NEWS