لایحه وظایف متخصص اجتماعی-اقتصادی شهرک ها

sadam_morr
Thu, Jun 23 2022 12:23 PM

Publish Date

Closing Date

متخصص اجتماعی-اقتصادی شهرک ها

عنوان وظیفه: 

تخصصی 

نوعیت بست 

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان  

وزارت/ اداره: 

مدیریت ارشد برنامه

بخش مربوطه: 

کابل

موقعیت بست: 

  (1)

تعداد بست: 

متخصص ارشد شهرک ها

گزارشده به: 

 C1 مطابق لایحه NTA

معاش تعیین شده  

  .................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: تهیه و ترتیب تحلیل های اجتماعی- اقتصادی برای پروژه های ساختمانی در شهرک های عودت کننده ګان با استفاده از برنامه ها و معلومات حقیقی از شهرک ها

  .................................................................................................................................................................................

وظایف عمده بست  :

 1. ترتیب پلان کاری برای فعالیت های مورد نظر مبتنی بر اهداف تعیین شده در پلان تطبیقی پروژه.
 2. جمع آوری معلومات دقیق و جامع از شهرک های عودت کننده ګان در مرکز و ولایات کشور.
 3. ترتیب راپور بر اساس معلومات جمع آوری شده از شهرک های عودت کننده ګان در مرکز و ولایات کشور.
 4. تحلیل و ارزیابی آمار، ارقام و معلومات جمع آوری شده مرتبط به وضعیت اقتصادی و اجتماعی شهرک های عودت کننده ګان.
 5. همکاری لازم و مؤثر با متخصص ارشد شهرک ها جهت تهیه و ترتیب پروپوزل ها بمنظور تطبیق پروژه های انکشافی بیشتر و مؤثر در شهرک های عودت کننده ګان.
 6. سهم ګیری فعال با انجنیران و کارمندان پروژه در عرصه جمع آوری معلومات دقیق و جامع از تمامی شهرک های عودت کننده ګان.
 7. جمع آوری معلومات دقیق اجتماعی- اقتصادی بمنظور تحلیل و ارزیابی پروژه های تطبیق شده در شهرک های عودت کننده ګان و ترتیب راپور آن.
 8. هماهنګی مؤثر با ادارات و نهاد های دخیل در فعالیت های پروژه.
 9. جلب همکاری ادارات و نهاد های مربوط به فعالیت های پروژه جهت براورده شدن اهداف تعیین شده.
 10. تهیه پروپوزل های اقتصادی برای تطبیق پروژه های ساختمانی بیشتر در شهرک های عودت کننده ګان.
 11. سفر کردن به ولایات کشور در امور مربوط پروژه.
 1. اجرای سایر وظایف که از طرف رییس مربوطه  در مطابقت با قانون سپرده میشود.

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

 1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های انجنیری سیول(ساختمانی)، اقتصاد، مدیریت پروژه های ساختمانی و سایر رشته های مرتبط به وظیفه و به دارنده گان درجه های بالاتر ارجحیت داده میشود. 
 2. حد اقل 4 سال تجربه کـاری در بخش های مربوطه از نهاد های ملی و بین المللی.
 3. داشتن حسن سیرت و شهرت نیک
 4. مهــارت های کمپیــوتری مرتبط به وظیفـه خصوصاً (MS Office).
 5. توانایی افهام و تفهیم به هر دو زبان رسمی کشور (پشتو و دری) و انگلیسی.

Documents

دانلود فورم درخواستی