لایحه وظایف آمريت هماهنگي جمعيت دياسپورا

sadam_morr
Sun, Apr 11 2021 2:25 PM

Publish Date

Closing Date

Location

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان_کابل_افغانستان

پست­‌های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

 

 

شماره اعلان پست:

 

 

عنوان وظیفه:

آمريت هماهنگي جمعيت دياسپورا

 

بست:

3

 

وزارت یا اداره:

امور مهاجرین و عودت‌کنندگان

 

موقعیت پست:

مرکز وزارت

 

تعداد پست:

1

 

گزارشده به:

رئيس دياسپورا

 

گزارش­گیری از:

مدیریت عمومی هماهنگی جمعیت دیاسپورا

 

کود:

 006-25-90-29

 

تاریخ بازنگری:

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................................

هدف وظیفه: ايجاد هماهنگي ميان دياسپوراي افغاني و ارتباط با نهاد هاي ملي و بين المللي به منظور جلب مشاركت دياسپورا در انكشاف ملي.

............................................................................

صلاحیت و مسئولیت‌های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

طرح استراتیژی کلی هماهنگی جهت سازگاری موثر جمعیت های دیاسپورا.

ارائه طرح های موثر غرض ایجاد روابط و هماهنگي و استفاده از ظرفیت دياسپوراي متخصص افغاني(بخصوص زنان دیاسپورا) بمنظور مشاركت در انکشاف کشور.

تامین  ارتباط با نهاد های ذیدخل بمنظور ایجاد نشست ‌هاي بين‌المللي در امور دياسپوراي افغانی در خارج کشور.

ایجاد زمینه نشست ‌هامیان حکومت، جامعه مدنی و دياسپوراي افغانی در داخل کشور.

ارایه طرح ها و پیشنهادات جهت ایجاد شبکه های بزرگ تخصصی و ساحوی جمعیت های دیاسپورا.

فراهم نمودن هماهنگي ميان نهادهاي ملي و بين المللي براي استفاده از ظرفيت دياسپوراي متخصص در انکشاف كشور.

ارائه طرح ها و برنامه ها بمنظور باشگاه‌ ها (کلوپ های) مختلف دیاسپورای جوان.

وظایف مدیریتی:

تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده.

انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر.

مدیریت، ارزیابی اجراآت، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر.

ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ و

اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

حصول اطمينان از هماهنگي ميان انجمن‌ها، شوراها و گروه‌هاي مختلف دياسپوراي افغاني براي سپردن تعهد بيشتر به وطن و ایجاد شبکه جهانی دیاسپورای افغانی.

ايجاد هماهنگي ميان بخش‌هاي مختلف رياست دياسپورا به منظور پيشبرد بهتر وظايف و مسؤوليت‌ها.

............................................................................

شرایط استخدام:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌های ارتباطات، اقتصاد، مدیریت عمومی، حکومتداری، فلسفه و جامعه‌ شناسی، روانشناسی و مردم شناسی، اداره عامه، حقوق، علوم سیاسی، روابط بین الملل، پالیسی ادارۀ­ عامه، ادارۀ تجارت، مطالعات جهانی، از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور، به درجات بالاتر تحصیلی در رشته‌های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.

تجربه کاری:

داشتن حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای حایز سند لیسانس در یکی از رشته های متذکره از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.

مهارت‌های لازم:

تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و  آشنائی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی.

مهارت ‌های کمپوتری در برنامه‌ های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی:

(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد.

(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

متقاضیان محترم واجد شرایط از تاریخ نشر اعلان، می توانند لایحه وظایف بست متذکره را از سایت وزارت بدست آورده و اسناد سوابق خویشرا به ایمیل آدرس Vacancies.morr@gmail.com  قبل از تاریخ7 ثور 1400 ارسال نمایند، بعد از تاریخ ختم اعلان فورمه ها پزیرفته نمی شود.

دانلود فورم درخواستی کارکنان خدمات ملکی