لایحه وظایف مشاور امنیتی

anwari_morr
Tue, Mar 10 2020 11:06 AM

Publish Date

Closing Date

 

عنوان وظیفه           : مشاور امنیتی

وزارت /اداره          : امورمهاجرین وعودت کنندگان

گزارش دهی        : معینیت مالی و اداری

………………………………………………………………………………………………………....

هدف وظیفه: پیشبرد امورات امنیتی مربوط به وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان

…………………………………………………………………………………………………………

مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربع وار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف از قبل تعین شده.
 2. ترتیب تدابیر امنیتی جهت تامین امنیت فزیکی وزارت در هماهنگی با قومندانی پولیس وزارت و ارگان های ذیربط امنیتی.
 3. ایجاد هماهنگی میان وزارت و ارگان های امنیتی جهت رسیدگی در حالات اضطراری امنیتی غرض تامین امنیت کارکنان وزارت (حوزه های امنیتی مربوطه).
 4. اتخاذ تدابیر محافظوی امنیتی مقر وزارت بخاطر جلوگیری از نفوذ اشخاص مخرب بداخل وزارت.
 5. تثبیت نقاط آسیب پذیر وزارت و ایجاد موانع  بخاطر جلوگیری از ورود دشمن به داخل در هماهنگی با ارگان های ذیربط امنیتی.
 6. بلند بردن ظرفیت و سطح آگاهی کارکنان وزارت از اوضای امنیتی کنونی، پلان ها و اقدامات دشمن در شرایط موجود.
 7. رسانیدن اطلاعات امنیتی از طرف مسئول امنیتی برای کارکنان وزارت به طور روزمره با استفاده اپلکیشن های انترنیتی.
 8. اجرای سایر وظایف مرتبط که از طرف مقامات مطابق قوانین و مقررات و هداف وزارت برایش سپرده میشود.

……………………………………………………………………………………………………....

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 • حد اقل سند تحصیلی لیسانس در بخش های نظامی ، علوم سیاسی، حقوق و سایر رشته های مرتبط به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.
 • تجربه : مطابق لایحه NTA
 • تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی با زبان انگلیسی.
 • توانایی مدیریت امور امنیتی و آشنایی با تمام قوانین، مقررات و طرزالعمل های مربوط به امنیت
 • مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

ایمیل آدرس ریاست منابع بشر

recruitment@morr.gov.af