منوی اطلاعیه

بست های خالیهمه بست های خالی

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۳ - ۱۵:۳۹
Background image

لایحه وظایف مشاور برنامه ریزی و انسجام امور

 

معلومات کلی پست

عنوان وظیفه:

مشاور برنامه ریزی و انسجام امور

وزارت یا اداره:

امور مهاجرین و عودت کننده گان

موقعیت پست:

مرکز وزارت

تعداد پست:

  1.  

گزارشدهی به

معین امور پناهندگان

 

 

 

 

 

 

 

 

..................... . . .

شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۲ - ۱۵:۶

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان_کابل_افغانستان

Background image

بازنمایش همه

پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۳ - ۱۱:۵۰
Background image
چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۵ - ۱۳:۵۱

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان_کابل_افغانستان

Background image
چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۵ - ۱۳:۵۱

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان_کابل_افغانستان

Background image